Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubilueszu 80 urodzin, red. R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski, Toruń 2015, ss. 637

Main Article Content

Michał Nowicki

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
WYDAWNICTWA. RECENZJE