Treść głównego artykułu

Abstrakt

Educational influence is among the essential tasks of school activities. It should be performed by all the teachers and especially by form tutors. The modern model of the form tutor was formed during the interwar period. After Poland regained independence, it also gained the opportunity of creating its own schools and of conducting educational tasks in accordance with the needs of the country and the society. Educating the youth became one of the most important tasks. The duties of form tutors had to be redefined, too. The educational authorities issued the relevant regulations, which were popularised by educational magazines and introduced into schools under the guidance of school principals and teachers’ boards.

Słowa kluczowe

teaching tutoring secondary schools history of education teaching tutoring secondary schools history of education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kalinowska-Witek, B. (2014). Obowiązki wychowawcy klasy w szkołach średnich Drugiej Rzeczypospolitej. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 113–160. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.7

Referencje

 1. Araszkiewicz F.W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 1978.
 2. Araszkiewicz F.W., Szkoła średnia ogólnokształcąca w Polsce w latach 1918–1932, Wrocław 1972.
 3. Araszkiewicz F.W., Tadeusza Jana Łopuszańskiego koncepcja szkoły średniej ogólnokształcącej, Wyd. Tow. Miłośników Rydzyny, Rydzyna 1987.
 4. Balicki J., Wychowanie państwowe w dzisiejszej szkole średniej. Konferencja dyrektorów szkół średnich ogólnokształcących okręgu szkolnego lwowskiego i warszawskiego w dniach od 10 do 15 marca 1930 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 13, s. 318–319.
 5. Chirowski R., Trochę prawdy o współpracy domu ze szkoła, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, nr 17–18, s. 239–243.
 6. Degen-Slósarska Z., O pracy wychowawczej w szkole, „Przegląd Pedagogiczny” 1928, nr 7, s. 148–150.
 7. Fuchs F., Szkoła ogólnokształcąca jako zakład wychowawczy, „Przegląd Pedagogiczny” 1920, nr 4, s. 141–155.
 8. ht., Kursy dla wychowawców zorganizowane przez Koło Warszawskie TNSW, Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 8, s. 185–187.
 9. J.W., Dola dyrektorów, „Przegląd Pedagogiczny” 1936, nr 5, s. 61–63.
 10. Jakubiak K., Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Wyd. WSP, Bydgoszcz 1994.
 11. Jasiński W., Na przełomie myśli wychowawczej, Poznań 1936.
 12. Jasnota-Bzowski J., Zagadnienie współpracy domu ze szkołą. Scylla i Charybada, „Przegląd Pedagogiczny”
 13. , nr 22, s. 324–326.
 14. Kaczmarek Z., O poziom wychowawczy szkoły. Przyczyny paraliżujące pracę nauczyciela, „Przegląd
 15. Pedagogiczny” 1938, nr 21, s. 305–306.
 16. Kiersnowski K., Zagadnienie współpracy domu ze szkoła. Nieporozumienie, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, nr 21, s. 311–312.
 17. Konferencja dyrektorów szkół średnich ogólnokształcących okręgu szkolnego lwowskiego i warszawskiego
 18. w dniach od 10 do 15 marca 1930 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1939, nr 13, s. 318–319.
 19. Kopia H., Ustawa o uposażeniu, „Sprawy Towarzystwa” 1923, nr 31–32, s. 485.
 20. Kronika. Konferencje dyrektorów w sprawach wychowawczych, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 10, s. 242.
 21. Kronika Towarzystwa. Sprawozdanie z I Zjazdu Dyrektorów Gimnazjów Państwowych w dn. 3 i 4 lutego 1922 r w Warszawie, „Sprawy Towarzystwa” 1922, nr 9, s. 6–12.
 22. Kulwieć K., Lipski H., Projekt instrukcji dla wychowawców klasowych, „Przegląd Pedagogiczny” 1920, nr 2, s. 73–85.
 23. Łempicki S., Polski ideał wychowawczy, Lwów 1938.
 24. Łempicki S., Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa 1936.
 25. Mańkowski R., Regulamin pracy wychowawczej w szkołach średnich, „Przegląd Pedagogiczny” 1927, nr 34, s. 799–801.
 26. Memoriał lwowskiego Zarządu Okręgowego TNSW w sprawie okólnika Kuratorium z dn. 2 grudnia 1921 r., „Sprawy Towarzystwa” 1922, nr 14, s. 20–21.
 27. Michalski S., Działalność pedagogiczna Anieli Szycówny, Warszawa 1968.
 28. Michalski S., Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej na tle epoki, Warszawa 1973.
 29. Nasze postulaty, „Przegląd Pedagogiczny” 1926, nr 8, s. 217–218.
 30. Nawroczyński B., Polska myśl pedagogiczna, Lwów 1933.
 31. Nawroczyński B., Zagadnienie wychowania narodowego, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 1, s. 6–8.
 32. O wychowawstwo, „Sprawy Towarzystwa” 1924, nr 22, s. 359–360.
 33. Obowiązki opiekuna klasowego, „Sprawy Towarzystwa” 1922, nr 7, s. 3–6.
 34. Odpowiedź Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie obowiązków wychowawcy
 35. klasy, „Sprawy Towarzystwa” 1925, nr 5–7, s. 81.
 36. Okólnik Min. WRiOP w sprawie wpływu wychowawczego nauczycieli na młodzież szkolną (Dz. Urz. Min. WRiOP 1927 r., nr 12, poz. 203).
 37. Okólnik Min. WRiOP w sprawie poziomu naukowego szkół średnich ogólnokształcących (Dz. Urz. Min. WRiOP 1927 r., nr 12, poz. 201).
 38. Okólnik Min. WRiOP w sprawie regulaminu pracy wychowawczej w szkołach średnich (Dz. Urz. Min. WRiOP 1927 r., nr 12, poz. 202).
 39. Piątkiewicz M., Podstawy ideowe naszej szkoły, „Przegląd Pedagogiczny” 1939, nr 11, s. 175–178.
 40. Pohoska H., Wychowanie obywatelsko-państwowe, Warszawa 1931.
 41. Przyjemski F., O polski system wychowawczy, Kraków 1930.
 42. Ptaszycki J., Zagadnienie współpracy domu ze szkołą. O właściwe podejście szkoły do domu, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, nr 23, s. 343–347.
 43. Rendzerowa J., Zagadnienie współpracy domu ze szkołą. Rodzice i szkoła, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, nr 20, s. 287–290.
 44. Ryniewicz A., O powołaniu nauczyciela-wychowawcy, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 10, s. 227–230.
 45. Smołalski A., Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XXI w. do końca II Rzeczypospolitej,
 46. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 1994.
 47. Smołalski A., Wizje nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej do 1939 r., Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 1997.
 48. Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Lwów 1933.
 49. Sprawa wychowawstwa i gospodarstwa klasowego na obszarze b. Galicji, „Sprawy Towarzystwa” 1924, nr 29, s. 466–467.
 50. Suchodolski B., Powołanie wychowawcy, „Przegląd Pedagogiczny” 1935, nr 6, s. 89–91.
 51. Szafran J., Dla dobra polskiej szkoły, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010.
 52. Szczepański J., O poziom naukowy i wychowawczy w szkołach prywatnych, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 6, s. 137–138.
 53. Szczepański J., Wychowawstwo w naszych szkołach średnich, „Przegląd Pedagogiczny” 1928, nr 4, s. 77–81.
 54. Szteinbokówna E., Z aktualnych zagadnień wychowawczych, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 20, s. 478–480.
 55. T.B., Na tematy wychowawcze, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 24, s. 539–541.
 56. Ustawa o uposażeniu pracowników państwowych i wojska z dn. 9 października 1923 r. (Dz. Urz. Min. WRiOP nr 20 (121) z 1 grudnia 1923 r.)
 57. Ustawa o zapewnieniu równowagi budżetowej (Dz. U. R.P. z 1925 r., Nr 129, poz. 918).
 58. Ustawa z dn. 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz.U. 1932, nr 38, poz. 389).
 59. Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach i zakładach naukowych i wychowawczych, Dz.U. 1932, nr 3, poz. 343).
 60. W sprawie wychowawstwa, „Przegląd Pedagogiczny” 1926, nr 25, s. 676–678.
 61. Wynagrodzenie za wychowawstwo, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, nr 21, s. 302.
 62. Z teki wychowawcy, „Sprawy Towarzystwa” 1925, nr 5–7, s. 70–73.
 63. Ziemnowicz M., Problemy wychowania współczesnego, Warszawa 1927.