Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

myśl pedagogiczna słownik biograficzny

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2014). Wiesława Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 254. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 239–241. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.14