Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

edukacja wychowanie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Poznański, K. (2014). Adam Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualizm pictus Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2012, Wydawnictwo UW, ss. 410. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 241–243. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.15