Treść głównego artykułu

Abstrakt

Oprac. Anna Gruca

Słowa kluczowe

bibliografia historii wychowania

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gruca, A. (2014). Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2012 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania, (31), 247–311. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.17