Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ratajczak, K. (2007). Dzieje domowe albo opis przez dni osobliwszych dziejów i przypadków zdarzonych w Szkołach Wydziałowych Poznańskich 1781-1793, oprać. D. Żotądź- -Strzelczyk przy współpracy J. Wiesiołowskiego, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2006, ss. 121. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 104–105. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.12