Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Różański, T. (2007). Ewa Kula, Naukowa, literacka i artystyczna twórczość nauczycieli rządowych szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833-1862, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, ss. 245. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 112–114. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.16