Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2007). Krzysztof Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynasńi piastowskiej w średniowieczu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 218. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 120–121. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.19