Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (2007). Władysława Szulakiewicz, Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944-1956, Kraków 2006, ss. 311. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 124–125. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18391