Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2007). Roman Tomaszewski, W Polsce i na obczyźnie. Zarys dziejów szkolnictwa wojskowego 1939-1956, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2006, ss. 279. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 126–127. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.22