Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2007). W służbie historii nauki, kultury i edukacji Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, pod red. R. Grzybowskiego i T. Maliszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ss. 488. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 127–130. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.23