Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakubiak, K. (2007). Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 137–138. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.26