Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gruca, A. (2007). Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2005 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania, (23), 139–198. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.27