Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Paszkowska, A. (2007). Sprawozdanie z uroczystej sesji nt. „Lech Mokrzecki - 50 lat w służbie historii nauki, kultury i edukacji” zorganizowanej przez Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki UG w dniu 28 lutego 2007 r. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 201–203. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.29