Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article demonstrates in what way the popularity of the problems of regional studies influences the development of learning (including the history of education), local societies and, paradoxically, the evolution of global history. Additionally, the author of the article gives reasons, apart from globalization phenomena and the uniting of Europe, is the methodological “revolution” in the field of social sciences, which has significantly altrered the resarch perspective of historians.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2018). Regional Research in the History of Education – Methodological Problems. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 7–12. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.19

Referencje

 1. ALEKSANDER, P., Regionalizm, [in:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, ed. T. Pilch, vol.5, Warsaw 2006.
 2. BAUMAN, Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warsaw 2000.
 3. BORZYSZKOWSKI, J., Wstęp, [in:] Region i ludzie a historiografia i tożsamość. Materiały z II Zjazdu Historyków Regionalistów w Gdańsku – Starbieninie 22–24 XI 1996, introduction by J. BORZYSZKOWSKI, Gdańsk – Ciechanów 1999.
 4. DĘBICKI, J., HARC, L., Interdyscyplinarność albo zintegrowanie dyscyplin a historyczne badania regionalne (na przykładzie Śląska, [in:] Mondus hominis – cywilizacja, kultura, nauka. Wokół interdyscyplinarności, ed. S.ROSIK and P. WISZEWSKI, Wrocław 2006.
 5. DOMAŃSKA, E. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.
 6. GŁOWACKA – SOBIECH, E., „Dzieje oświaty i myśli edukacyjnej w systemie nauk historycznych (wstęp do dyskusji)”, Łużyckie Zeszyty Naukowe, 2005, no.2, p. 22–26.
 7. HELLWIG, J., „O potrzebie badań metodologicznych w historii wychowania”, Przegląd Historyczno -Oświatowy, 1999, no. 3–4.
 8. HELLWIG, J., Prolegomena do historii wychowania, Poznań 1995.
 9. KOŹMIAN, D., Poglądy społeczno – pedagogiczne Aleksandra Kazimierza Patkowskiego (1890 –1942), Szczecin 1994.
 10. MAJEWSKI, S., Historia wychowania, [in:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, ed. T. Pilch, vol.2, Warsaw 2003.
 11. MAKOWSKI, K.A., Wstęp, [in:] O nowy model historycznych badań regionalnych, ed. K.A. MAKOWSKI, Poznań 2007.
 12. MOLIK, W., O nowy model syntezy dziejów regionu na przykładzie Wielkopolski, [in:] O nowy model historycznych badań regionalnych, ed. K.A. MAKOWSKI, Poznań 2007.
 13. OMELIANIUK, A.J., Do uczestników XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, [in:] Region i ludzie a historiografia i tożsamość. Materiały z II Zjazdu Historyków Regionalistów w Gdańsku – Starbieninie 22–24 XI 1996, introduction by J. BORZYSZKOWSKI, Gdańsk – Ciechanów 1999.
 14. PETRYKOWSKI, P., Regionalizm, [in:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, ed. T. Pilch, vol. 5, Warsaw 2006.
 15. SARNAT, A., Odrębność narodowa i regionalna ba tle procesów globalizacji, [in:] Między tradycją a nowoczesnością, ed. K. RĘDZIŃSKI, Częstochowa 2007.
 16. SZACKI, J. Historia myśli socjologicznej, Warsaw 2002.
 17. SZCZECHURA, T., „Głos w dyskusji nad rola badań regionalnych”, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1981, no.2.
 18. TOPOLSKI, J., Marksizm i historia, Warsaw 1977.
 19. TOPOLSKI, J., „O przedmiocie i metodologii badań regionalnych w zakresie historii oświaty”, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1981, no.2.
 20. WEIL, S., Myśli, Warsaw 1985.
 21. ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, D., JAMROŻEK, W., Edukacja regionalna w ujęciu Aleksandra Kazimierza Patkowskiego, [in:] Edukacja regionalna, ed. A. W. BRZEZIŃSKA at all, Warsaw 2006.