Treść głównego artykułu

Abstrakt

Among the numerous pieces of information pertaining to the social life of the population of the Kingdom of Poland and Galicia a number of notes and articles about the necessity to undertake the construction of schools were published. The authors would frequently mention the outrageous conditions in which children were forced to study, the lack of flats for teachers, and the failure to follow the rules of hygiene in schools. It was argued that combating illiteracy could bring positive results by securing the proper conditions for raising and educating all school-age children. Discussions in the press covered examples of local initiatives aimed at building schools, as well as ways of making the local communities of villages and towns more active.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Walasek, S. (2018). Construction of Elementary Schools in Galicia and the Kingdom of Poland in Magazines of the late 19th and Early 20th Centuries. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 81–97. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.24

Referencje

 1. Baranowski , B.A., Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do roku 1909 z uwzględnieniem stosunków higienicznych. Lviv, 1911.
 2. Brzeziński , M., “Projekt budynku szkoły wiejskiej”, Szkoła Polska 1906, issue 4.
 3. Brzeziński , M., “Projekt szkoły ludowej prywatnej dla Królestwa Polskiego”, Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1905, issue 11.
 4. “Budowa bez odpowiedniego fundamentu”, Gazeta Samborska, 1896 issue 1.
 5. “Budowa szkół ludowych”, Przewodnik Oświatowy, 1907.
 6. “Budowa szkół ludowych”, Przewodnik Oświatowy, 1912, issue 7.
 7. “Budynki szkolne a higiena”, Ziemia Przemyska, 1913, issue 3.
 8. “Budynki szkolne”, Szkoła, 1901, issue 1.
 9. Dobrzyński , E., “Projekt taniego domu dla szkółek ludowych w Królestwie Polskim”, Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1905, issue 12.
 10. “Fundusz pożyczkowy na budowę szkół”, Krakus, 1892, issue 41.
 11. G. R., “Oświata ludu w guberni radomskiej”, Gazeta Radomska, 1888, issue 69.
 12. Galkiewicz , J., “O budowaniu szkół”, Przyjaciel Ludu, 1912, issue 8.
 13. Haładej , J., “O szkoły”, Przyjaciel Ludu, 1909, issue 16.
 14. Holewiński , I., O budowie i urządzaniu szkół. Podręcznik praktyczny, Warsaw, 1908.
 15. Kopczyński , S., “Stan spółczesny higieny szkolnej w Królestwie Polskim”, Sprawy Szkolne, 1908, issue 2.
 16. “Korespondencja. Z miast. Umieszczenie samborskich szkół ludowych”, Gazeta Samborska,1896, issue 5.
 17. Krempa , F., “Budowa szkół”, Przyjaciel Ludu, 1911, issue 6.
 18. “Kronika”, Gazeta Stryjska, 1893, issue 5.
 19. “Kronika”, Kurier Drohobycki, 1889 issue 4.
 20. “Kronika”, Związek Chłopski, 1895, issue 13.
 21. “Kronika”, Gazeta Samborska, 1906, issue 26.
 22. “Kronika. Budowa nowych szkół”, Związek Chłopski, 1894, issue 6.
 23. “Kronika. Szkoła żeńska nowa”, Głos Rzeszowski, 1898, issue 14.
 24. Kucharzewski , J., Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji, Warsaw, 1911.
 25. “Kwestia budynków szkolnych”, Ziemia Przemyska, 1913, issue 2.
 26. “Nowa Rada szkolna miejscowa w Stryju”, Gazeta Stryjska, 1893, issue 4.
 27. “Nowy budynek szkolny”, Gazeta Świąteczna, 1905, issue 1261.
 28. “Plany wiejskich budynków szkolnych”, Szkoła, 1901, issue 2.
 29. “Refleksje ze zjazdu TSL”, Głos Rzeszowski, 1907, issue 29.
 30. “Sprawa nie cierpiąca zwłoki”, Kurier Jarosławski, 1893, issue 7.
 31. “Sprawozdanie miejskiego biura sanitarnego w Rzeszowie za r. 1906”, Głos Rzeszowski, 1907, issue 24.
 32. “Sprawy krajowe, Fundusz pożyczkowy na budowę szkół”, Krakus, 1892, issue 35.
 33. “Szkoła na Podhalu”, Gazeta Podhalańska, 1913, issue 2.
 34. “Szkoły ludowe pospolite a wydziałowe męskie”, Głos Rzeszowski, 1901, issue 42.
 35. “Szkoły miejskie w Rzeszowie (Przyczynek do nędznej gospodarki)”, Głos Rzeszowski, 1904, issue 1.
 36. TSL. “Konkurs na budynek szkolny”, Goniec Jarosławski, 1906, issue 34.
 37. W.O., “Powiat stanisławowski w cyfrach”, Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1905.
 38. “Wiadomości potoczne”, Rodzina i Szkoła, 1902, issue 8.
 39. “Wiadomości potoczne”, Rodzina i Szkoła, 1902, issue 2.
 40. “Z Rady miejskiej”, Gazeta Samborska, 1908, issue 24.
 41. “Z ruchu kół”, Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1901, issue 6.
 42. “Z Samborskiej Rady Powiatowej”, Gazeta Samborska, 1906, issue 43.
 43. “Z Zarządu Głównego”, Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1901 issue 7.
 44. Z., “W sprawie gmachów szkolnych”, Wychowanie w domu, 1911, vol. 2.