Treść głównego artykułu

Abstrakt

The paper presents how important for the history of Polish education were: Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (the All-Poland Education Convention) in Warsaw (of April 1919) – called the Teachers’ Sejm, the 1st Pedagogical Congress in Poznan and the 4th Pedagogical Congress in Warsaw (of May 1939). The aforementioned convention and both congresses played a significant role in the development of educational thought and practice in interwar Poland. The scope of the issues discussed during sessions was large. It covered issues regarding the school system and the school administration, preschool upbringing and other levels of education including higher education, vocational schools, teachers’ education and teachers’ pragmatics, nonschool education, school and physical education hygiene. Resolutions and motions adopted at Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (All-Poland Education Convention) in Warsaw, in April 1919, provided grounds for work on developing a democratic national education system. The main issues of the Congress in Poznan, held on 8–10 July 1929 during the General National Exhibition in Poznan, were referred to also during sessions of consecutive pedagogical congresses organised by the Polish Teachers’ Union: 2nd Pedagogical Congress (in Vilnius, on 4–8 July 1931) and 3rd Pedagogical Congress (in Lvov on 17–21 June 1933). Sessions of the aforementioned 4th Pedagogical Congress in Warsaw were held in May 1939, in special circumstances, when a threat from Hitler’s Germany reached its apogee among the Polish society, including teachers. Resolutions of the 4th Congress included the programme of democratic transformations of the national education system characterised in many aspects even with an explicit social radicalism. They provided broader access to the university education for the youth from farmers’ and workers’ families, develop special schooling and extend the school obligation for blind, deaf, mentally disabled and “morally neglected” children, develop adult education, implement education for primary school teachers only at a university level.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (2018). Three Pedagogical Congresses. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 171–178. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.29

Referencje

 1. ARASZKIEWICZ, F.W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warsaw 1978.
 2. BARTNICKA, K., Wychowanie państwowe, {in:] Rozprawy z Dziejów Oświaty, 1972, vol. 15.
 3. BUDZYŃSKA, J., Z wystawy poznańskiej. Dział organizacji szkolnictwa na PWK, [in:] Praca Szkolna, 1929, no. 8.
 4. CZERWIŃSKI, S., O nowy ideał wychowawczy, Warsaw 1932.
 5. JAKUBIAK, K., Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Bydgoszcz 1994.
 6. JAKUBIAK, K., JAMROŻEK, W., Idea wychowania obywatelskiego w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej do 139 r., [in:] Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, ed.: A. SZERLĄG, Kraków 2007.
 7. Kongres Pedagogiczny w Poznaniu [in:] Głos Nauczycielski, 1929, no. 26.
 8. Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, ed.: A. KICOWSKA, Toruń 2001.
 9. MAUERSBERG, S., Sejm Nauczycielski (14–17 kwietnia 1919 r., [in:] Rozprawy z Dziejów Oświaty, 1980, vol. 23.
 10. MICHALSKI, S., Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej, Warsaw 1988.
 11. Program ideowy Kongresu, [in:] Głos Nauczycielski, 1939, no. 36.
 12. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929, vol. 2, Poznań 1930.
 13. SUTYŁA, J., Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej, Wrocław
 14. ŚWIDWIŃSKI, S., Sejm Nauczycielski (14–17 kwietnia 1919 r. ) w dziejach polskiej demokracji oświatowej, Przegląd Historyczno – Oświatowy, 1947, no. 3–4.
 15. Uchwały IV Kongresu Pedagogicznego, Głos Nauczycielski, 1939, no. 37