Treść głównego artykułu

Abstrakt

The “post-October” revival, so visible in the Polish society at the end of 1956, was clearly marked by the scouting group. The group had already shown some impatience and radicalism, as issues related to scouting had been waiting for solutions on the part of the authorities for a long time. The congress in Łódź reactivated scouting. At the same time, it showed that everything that was happening inside the organization was nothing but a reflection of the processes taking place in society. The so-called October revolution did not have much in common with a real revolution, the October transformation would be a better term, as only a slight correction of the political system took place. ZHP was still limited by the system and greatly influenced by politics. That is why the “freedom”, regained in Łódź, turned out to be an illusion.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2018). The Łódź Congress and the Revival of the Polish Scouting and Guiding Association in 1956. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 325–334. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.41

Referencje

  1. MAJKA, J., „Rola Związku Młodzieży Polskiej i jego aktywu w budowie zrębów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1955–1957, Pokolenia, 1972, no.2.
  2. MILLER, J., Decydujący rok (Powstanie i działalność Koszalińskiej Chorągwi Harcerstwa w okresie grudzień 1956 – grudzień 1957), Koszalin 1982.
  3. National Congress of Scouts Activists in Łódź. Resolutions, papers, voices in the discussion, Warsaw 1957.
  4. PERSAK, K., Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku, Warsaw 1996.
  5. WACHOWICZ, B., Kamyk na szańcu. Gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin, Warsaw 2002.
  6. ZAKRZEWSKA, Z., „Problemy i kontrowersje ideowo – polityczne w harcerstwie w jesieni 1956 roku. Próba analizy”, Harcerstwo, 1986, no. 10.