Treść głównego artykułu

Abstrakt

The turn of the 19th and 20th centuries brought an unprecedented number of youth organizations and movements in Galicia, which can be divided into three basic groups: the sports-tourism-gymnastic movement, the military movement and the ethical-revival movement. One of them was “Eleusis” movement initiated by Wincenty Lutosławski (1863–1954), a well-known philosopher, member of the Academy of Skills, and also the brother of Kazimierz Lutosławski, the legendary creator of the Scout Cross. “Eleusis” existed in the years 1903–1920, its aim was to prepare young Poles for the struggle for independence by educating their morals. “Eleusis” rejected violence and armed struggle. “Eleusis” was a strictly Catholic organization – a kind of secular order. However, it never received the official blessing of the Catholic Church. Many Eleusis members later joined the ranks of the Polish scouts and it is thanks to the Eleusian spirit that Polish scouting has the rule of alcohol and tobacco abstinence in its Scouting Law. Whereas, the meaning and influence of scouts on Polish youth is undisputed today.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2018). Upbringing Towards the “Highest” Values in the Activities and Program of “Eleusis” During the Period of National Captivity. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 179–187. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.30

Referencje

 1. ARASZKIEWICZ, f., w., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warsaw 1978, p. 32–37.
 2. BAGIŃSKI, H., „Geneza polskiego skautingu”, Harcerstwo, 1934, no.2, p. 55–65.
 3. BAGIŃSKI, H., Geneza polskiego skautingu, Warsaw 1937.
 4. BAGIŃSKI, H., U podstaw organizacji wojska polskiego 1908 – 1914, Warsaw 1935.
 5. BŁAŻEJEWSKI, W., 50 lat harcerstwa w Polsce, Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, manuscript, ref. no. 14998.
 6. BŁAŻEJEWSKI, W., Z dziejów harcerstwa polskiego 1910–1939, Warsaw 1985, p. 20–26.
 7. BYTNAR, G., „Piękna młodość. Rozmowa z Olgą Drahonowską-Małkowską, Tygodnik Powszechny, 1978, no. 11.
 8. Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warsaw 1999.
 9. GŁOWACKA, E., Życie i działalność pedagogiczna Olgi i Andrzeja Małkowskich – twórców polskiego skautingu, Poznań 2001, typescript, University Library in Poznań.
 10. GRABSKI, S., Harcerstwo wśród organizacji młodzieży [in :] Harcerstwo polskie, ed. S. SEDLACZEK and L. GRABOWSKI, Warsaw 1925.
 11. HAUSNER, W., Krakowski skauting 1910–1914, Kraków 1994.
 12. JACHOWSKI, J., Harcmistrz Rzeczypospolitej (Tadeusz Strumiłło 1884–1958), [in:] Byli wśród nas, ed. F. LENORT, Poznań 1978, p. 205–218.
 13. KAMIŃSKI, A., Polskie związki młodzieży (1804–1931), Warsaw 1963.
 14. KARWOWSKI , H.J., Prałat dr Kazimierz Lutosławski, twórca krzyża harcerskiego, Łomża 1997.
 15. KOSTRZEWSKI, J., Z mego życia, Wrocław 1970.
 16. KUBERSKI, L., Stanisław Szczepanowski 1846 – 1900. Przemysłowiec. Polityk. Publicysta, Opole 1997.
 17. Leksykon harcerstwa, ed. O. Fietkiewicz, Warsaw 1988, p. 433 – 434.
 18. LEONHARD, B., Harcerski słowniczek abstynencki, Kraków 1992.
 19. LEONHARD, B., „U źródeł profilaktyki przeciwalkoholowej w harcerstwie”, Problemy Alkoholizmu, 1970, no. 10, p. 22–24.
 20. LUTOSŁAWSKI, W. „Filozofja narodowa”, Przegląd Filozoficzny, 1934, 37.
 21. MAJEWSKI, F.K., Czy Eleusis pana Lutosławskiego jest katolickim czy masońskim zakonem?, Częstochowa 1910.
 22. MARCINIAK, A., Józef Władysław Kostrzewski, [in:] Poczet wielkopolskich członków Polskiej Akademii Nauk, Poznań 2000.
 23. Materials for the history of scouts – Eleusis, ZHP Archive, Archive of New Records, ref. no. 76/539.
 24. MIRKIEWICZ., M., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Mit a rzeczywistość [in:] Galicja i jej dziedzictwo, ed. A. MEISSNER and J. WYROZUMSKI, vol. 3, Rzeszów 1995, p. 269–281.
 25. NAWROCZYŃSKI, B., Polska myśl pedagogiczna, Warsaw – Lwów 1938, p. 132.
 26. PODGÓRSKA, T., Stowarzyszenie Patriotyczno – Religijne Eleusis w latach 1902 – 1914, Lublin 1999.
 27. Statutes of the „Eleuteria” Society and the « Sobriety » Society, the Galician Governors in Lviv, the Central State Historical Archives of Ukraine. Branch in Lviv, ref. no. 146/58/3061-62, 3065-66.
 28. STRUMIŁŁO, T., „Nasze dzieje”, Harcmistrz, 1925, no. 2, p. 13.
 29. TATARKIEWICZ, W., Historia filozofii, Warsaw 1983, vol.3.
 30. TOPOROWICZ, K., „Geneza i rozwój organizacyjny Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Krakowie w latach 1885–1914”, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie, vol. 5, 1966, p. 63–113.
 31. ZAGÓRSKI, Z.M „Eleuteria – Wyzwolenie (1902–1914)”, Problemy Alkoholizmu, 1973, no. 3, p. 24–25.
 32. „Zet” w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspomnienia, ed. T.W. NOWACKI, Warsaw 1996.