Treść głównego artykułu

Abstrakt

The situation of the Republic of Poland, which was revived in 1918, in the educational field was dramatically difficult. As a consequence of partitions, the Second Republic of Poland inherited a relatively high rate of analphabetism (over 6.5 million analphabets, which constituted approximately 33% of the entire population of the country older than 10 years). As a result of individual differences in the economic, political, social and legals systems of the states occupying Poland, the educational system on the Polish territories at the threshold of independence was largely different with regard to the number of  schools, the organization, program and didactic assumptions. The reborn Polish state was confronted with an important task of unifying the system and the level of education. It must be emphasised that this task was actually accomplished. In this the Sejm on March 11, 1932 (the act conclusively dissolved the remains of the educational legislation of the states which partitioned Poland). In the interwar Poland, not only the school system but also the so-called extraschool education developed. The period of the Second Republic of Poland was also the  time of explosion of pedagogic thought. The most important theoretical trends in the educational sciences emerged at that time, primarily: “psychological pedagogy and the related great movement of New Education (progressive education)”, “sociological pedagogics (social pedagogy)”, “cultural pedagogy (humanistic, personalistic pedagogy)”. A special object of reflection on the education in the Second Republic of Poland and of controversy in the pedagogics of the twenty years between the First and the Second World War in Poland was the question of educational aims. In the period until 1926 the dominant trend influencing the educational practice to the largest extent was the so-called patriotic education, whereas in the subsequent years citizenship education prevailed.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (2018). The Educational Practice and Thought of the Second Polish Republic on the 90th Anniversary of Regaining Independence. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 301–307. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.38

Referencje

 1. ARASZKIEWICZ, F.W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warsaw 1978.
 2. BARTNICKA, K., Wychowanie państwowe, {in:] Rozprawy z Dziejów Oświaty, 1972, vol. 15.
 3. BARYCZ, H., Rozwój historii oświaty, wychowania i kultury w Polsce, Kraków 1949.
 4. BEREŹNICKI, F., Innowacje pedagogiczne w Polsce 1918–1939, Szczecin 1984.
 5. BEREŹNICKI, F., Hasła „nowej szkoły” w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, Toruń 1998.
 6. GARBOWSKA, W., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław 1976.
 7. HELLWIG, J., Dzieje historii wychowania w Polsce i jej twórcy, Poznań 2001.
 8. Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy, ed. T.GUMUŁA and others, Kielce 1998.
 9. Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, ed. W. SZULAKIEWICZ, Warsaw 2000.
 10. JAKUBIAK, K. and JAMROŻEK, W., Idea wychowania obywatelskiego w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej do 139 r., [in:] Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, ed.: A. SZERLĄG, Kraków 2007.
 11. MICHALSKI, S., Praca naukowo – badawcza nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 1994.
 12. Osiągnięcia polskiej psychologii w okresie międzywojennym, ed. K. CZARNECKI, Katowice 1981.
 13. ROSZKOWSKI, W., Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warsaw 2003.
 14. SOBCZAK, J., Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu między wojnami, Bydgoszcz 1978 – 1979.
 15. STOPIŃSKA – PAJĄK, A., Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 1994.
 16. SUTYŁA, J., Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej, Wrocław 1982.
 17. TRZEBIATOWSKI, K., Problem powszechności nauczania w Polsce w latach 1918 – 1931, [in:] Rozprawy z Dziejów Oświaty, 1969, vol. 12.
 18. WOŁOSZYN, S., Korczak, Warsaw 1982.
 19. WOŁOSZYN, S. Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce 1998.