Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article tells about historiography of a famous Polish school – Collegium Lubranscianum (English Lubrański Academy), which originated in 1519 and existed until 1780. The whole text divided into few groups, showing the position of Lubranscianum in the interpretations of historians and the lack of research allowing recognition of some aspects of Lubranscianum history, such as the educational process of young people in the school, including the methods and handbooks, or, in general, the history of the school in the seventieth and eighteenth century. It is stressed that only few works bring new knowledge into out problem and most of the historiography is based on previously published works.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowicki, M. (2018). State of Research on the History of the Lubrański Academy. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 189–204. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.31

Referencje

 1. “Od redakcji”, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 2. “Statuta kollegium Lubrańskiego w Poznaniu”, Archiwum Teologiczne 1836, 1, No. 2.
 3. BORAS, Z., Tradycje uniwersyteckie Poznania, Poznań 2003.
 4. Dzieje Poznania, vol. 1, parts 1–2: Do roku 1793, ed. J. TOPOLSKI, Warsaw–Poznań 1988.
 5. GOŁĘBIOWSKI, S., “Rola i znaczenie Kolegium Lubrańskiego i Kolegium Jezuickiego w XVI, XVII i XVIII wieku dla Wielkopolski”, Przegląd Wielkopolski 1947, No. 1–3.
 6. GROT, Z., Czterysta lat walki o uniwersytet w Poznaniu, [in:] Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919–1969, ed. Z. GROT, Poznań 1972.
 7. GROT, Z., Teatr do 1918 r., [in:] Dziesięć wieków Poznania, vol. 2: Kultura umysłowa, literatura, teatr i muzyka, Poznań–Warsaw 1956.
 8. GRZELECKI, W., Szkoły – kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588–1773. Problematyka kształcenia i wychowania, Wrocław 1986.
 9. HAJDUKIEWICZ, L., “Podstawy ideowe i organizacyjne kolonii akademickich Uniwersytetu Krakowskiego (1588–1773/1775). Stan badań, problematyka, postulaty”, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1963, 6, No. 2.
 10. KARKUCIŃSKA, W., “Katalog publikacji Drukarni Akademickiej w Poznaniu”, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 11. KOSSOWSKI, S., “Krzysztof Hegendorfin w akademii Lubrańskiego w Poznaniu w latach 1530–1535. Monografia z dziejów odrodzenia i reformacji w Polsce”, Studya do dziejów renesansu i reformacji w Polsce, Lwów 1905.
 12. KOSSOWSKI, S., Christophorus Hegendorphinus in der bischoflinden Akademie zu Posen (1530–1535), Lemberg 1903.
 13. LINETTE, R., “Z dziejów budynku dawnej Akademii Lubrańskiego”, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 14. ŁUKASZEWICZ, J., Historya szkół w Koronie i w Wielkiem Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794, vol. 1–3, Poznań 1849–1851.
 15. ŁUKASZEWICZ, J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, vol. 1–2, Poznań 1838.
 16. MARCINIAK, R., “Biblioteka biskupa Jana Lubrańskiego”, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 17. MAZURKIEWICZ, K., “Akademia Lubrańskiego w Poznaniu”, Wiadomości dla Duchowieństwa 1926, coll. 7–9.
 18. MAZURKIEWICZ, K., Benedykt Herbest: pedagog-organizator szkoły polskiej XVI wieku, kaznodzieja-misjonarz doby reformacji, Poznań 1925.
 19. MAZURKIEWICZ, K., Początki Akademji Lubrańskiego w Poznaniu (1519–1535). Przyczynek do dziejów rozwoju nauk humanistycznych w Polsce, Poznań 1921.
 20. NOWACKI, J., “Akademia Lubrańskiego”, Kronika Miasta Poznania 1999, no. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 21. NOWACKI, J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, vol. 2, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964.
 22. PAWLACZYK, A., “Krzysztofa Hegendorfa „Racja Studiowania””, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 23. PAWLACZYK, A., “Statuta Akademii Lubrańskiego z 1619 roku”, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 24. PIĘTKA, R., “Benedykt Herbest – rektor Akademii Lubrańskiego [w Poznaniu]”, Kronika Miasta Poznania 2006, No.4.
 25. PNIEWSKI, W., Akademia poznańska. Szkic historyczny, Poznań 1919.
 26. REZLER, M., “Collegium Lubranscianum”, Głos Wielkopolski, 1998, 1st ed., no. 231.
 27. SKORUPSKA, Z., Życie umysłowe i literackie do 1793 r., [in:] Dziesięć wieków Poznania, vol. 2: Kultura umysłowa, literatura, teatr i muzyka, Poznań–Warsaw 1956.
 28. SKURATOWICZ, J., Akademia Lubrańskiego: pomnik wielkopolskiej kultury i nauki, Poznań 2007.
 29. SKURATOWICZ, J., „Nieznana” Akademia Lubrańskiego w Poznaniu, [in:] Tu się Polska zaczęła...: wydawnictwo pokonferencyjne, ed. H. KÓČKA-KRENZ, Poznań 2007.
 30. SÓJKA, J., “Drukarnia Akademicka w Poznaniu 1689–1780”, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 31. WIESIOŁOWSKI, J., “Krakowscy profesorowie Akademii Lubrańskiego. Materiały”, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.
 32. WIKTOR, K., “A więc jeszcze przed Soborem Trydenckim”, Przewodnik Katolicki, 1963, 53.
 33. WIKTOR, K., “W cieniu Akademii Lubrańskiego”, Przewodnik Katolicki, 1961, 51, No. 41.
 34. WOJTKOWSKI, A., “Czy Akademia Lubrańskiego była uniwersytetem?”, Kronika Miasta Poznania, 1932, No.1.
 35. WOJTKOWSKI, A., “Język grecki w Poznaniu”, Kronika Miasta Poznania 1930, No. 2.
 36. WRZOSEK, A., Założenie Uniwersytetu Poznańskiego i pierwsze lata jego istnienia, Poznań 1924.
 37. ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, D., “Academia Lubransciana (1519–1780). Dzieje szkoły od powstania do czasów Komisji Edukacji Narodowej”, Kronika Miasta Poznania 1999, No. 2: Jan Lubrański i jego dzieło.