Treść głównego artykułu

Abstrakt

Alcohol abuse among young people was a serious social problem in the interwar period. The aim of the article is to show how the Młody Hufiec magazine attempted to oppose the commonly accepted drunkenness of youth in Poland. The article describes actions undertaken in order to combat alcoholism and promote abstinence among youth, published by the magazine in 1927–1939.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Biskupski, J. (2018). Concern for the Sobriety of Youth in Młody Hufiec in 1927-1939. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 229–240. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.34

Referencje

 1. Biskupski , J., Karczma i alkohol w kulturze chłopskiej w Ślesinie i jego okolicach (od początku
 2. XIX w. do lat 30. XX w.), [in:] Z problematyki etnograficznej Ślesina i okolic, E. Jeglińska (ed.), Ślesin 2012.
 3. Biskupski , J, Zapobieganie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży w latach 1920–1939 [in:] Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – problemy wychowawcze uzależnienia, R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł (eds.), Lublin–Tarnów 2016.
 4. Błaszczyk, J., “Walka Kościoła Katolickiego w walce z pijaństwem i alkoholizmem na łamach “Przewodnika Katolickiego” w latach 1930–1939”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika. Z. 30, 2014.
 5. Burszta, J., Społeczeństwo i karczma, Warsaw 1951.
 6. Chwalba, J., (ed.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warsaw 2008.
 7. Dmowski, R. “Działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Diecezji Podlaskiej w latach 1919–1934”, Szkice Podlaskie 14 2006.
 8. Durka, J., Margines społeczny południowej Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym w publicystyce Gazety Ostrzeszowskiej, [in:] Margines społeczny w Drugiej Rzeczypospolitej, M. Rodak (ed.) Metamorfozy społeczne vol. 6, Warsaw 2013.
 9. Otto W., “Wielkomiejskie życie Drugiej Rzeczypospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego. Wstęp do tematu”, Images 2013, issue 21–22, vol. II Poznań.
 10. Paciorek, M., “Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej”, Medycyna Nowożytna 13/1–2, 2006.
 11. Wilczyński, L. “Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży na Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002, vol. 32, issue 1.
 12. Woźniak, A., “Przedmiejskie gry i zabawy. O czasie wolnym i świętowaniu na Gocławiu w dwudziestoleciu międzywojennym”, Etnografia Polska 2004, vol. XLVIII, issue 1–2.
 13. Sprawozdanie Związku Młodzieży Polskiej –1927
 14. Jednodniówka Katolickiego Kola Abstynentów z okazji Tygodnia Propagandy Trzeźwości – 1936.