Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article presents the life and educational activities of Blessed Marcelina Darowska, the co-founder of the Convent of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, and her views on upbringing of young women. Mother Marcelina’s perception of education of girls in the 19th century seemed modern and beyond her time. In her opinion, there was a need of putting a stop to producing “parlour dolls” and provide young women with practical education. For the betterment of the country, she set up schools in Jazłowiec, Jarosław, Niżniów and Nowy Sącz. The girls attending the schools were brought up according to the system developed by Marcelina Darowska, based on religious and patriotic values. The Convent of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary continues the work commenced by its founder; over time Mother Marcelina’s message remains valid and serves the subsequent generations of young Polish girls.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Knop, M. (2018). Upbringing of Girls as Reflected in the Activities and Views of Blessed Marcelina Darowska. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 213–227. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.33

Referencje

 1. I. Archive sources
 2. Darowska, M., Coś co poprzedziło. Autobiografia (Kilka lat z życia Matki Marceliny przez nią same spisane), Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.20.1.I.1.
 3. Darowska, M., Kartki, cz. I, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.20.5.I.1.
 4. Darowska, M., Kartki, cz. II, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P. 20.5. I. 2.
 5. Darowska, M., Komentarz do Reguły Braci Świeckich, 1874 r., Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.20.6.II.4.
 6. Darowska, M., List do J. Felińskiego, 28.09.1876 r. (kopia), Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.8.2.I.46.
 7. Darowska, M., List do m. Józefy, 18.IV.1856, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.4.1.III.22.
 8. Darowska, M., List do s. Filomeny, 3.XII.1901, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.39.2.II.736.
 9. Darowska , M., List do s. Filomeny, 8.XII.1901, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.39.2.II.737.
 10. Darowska , M., List do s. Józefy, 6.VII.1894, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.36.4.II.692.
 11. Darowska, M., List do s. Karoli, 03.07.1906, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.44.3.I.336.
 12. Darowska, M., List do s. Wandy, 27.IV.1888, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P. 45. 2. IV.113.
 13. Darowska, M., List do s. Zofii, 11.X.1901, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.50.4.II.23.
 14. Darowska, M., List do s. Zofii, 13.XII.1902 r., Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P. 50. 4. II.30.
 15. Darowska, M., O naukach i wychowaniu, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.18.2.I.13.
 16. Darowska, M., Rekolekcje Kapitulne 1909, Nauka III, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P. 20a. 1.IV.4.
 17. Darowska, M., Rekolekcje dla wychodzących z zakładu panienek, 1880 r., Immaculatine Sisters Congregation Archive.
 18. Darowska, M., Testament, Borynicze 1884 r., Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. P.20.4.I.1.
 19. Skórzewska, G., CIC, Zapiski o Matce naszej, Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign. F VII 1.
 20. Wspomnienia Cezaryny z Kotowiczów Zakrzewskiej (siostry Marceliny). Podyktowane wnuczce Janinie i przesłane siostrom niepokalankom w 1906 r., Immaculatine Sisters Congregation Archive, sign.93a.1.I.1.
 21. II. Published works
 22. Chwalba, A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.
 23. Darowska, M., Cztery Pogadanki rekolekcyjne, Jazłowiec 1904.
 24. Darowska, M., Książka do nabożeństwa Dzieci Maryi Niepokalanie Poczętej, Brody 1909.
 25. Domaszewska , M.E., Gużda , M.E., Pintscher , M.M., CIC (eds.), Stulecie Białego Klasztoru i Szkoły Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu,
 26. Jabłońska, E., “Zarys działalności Matki Marceliny Darowskiej na polu organizacji szkolnictwa
 27. żeńskiego 1863–1911”, Nasza Przeszłość 1958, vol. 7.
 28. Jabłońska -Deptuła, E., Marcelina Darowska Niepokalanka 1827–1911, Lublin 2010.
 29. Jabłońska -Deptuła, E., Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanów 1993.
 30. Jabłońska -Deptuła, E., Zakorzeniać nadzieję. M. Marcelina Darowska o rodzinie i dla rodziny, Lublin 2007.
 31. Jarząbek, A., CIC, Życie, myśl i dzieło matki Marceliny Darowskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, Warsaw 1990.
 32. Kosyra -Cieślak, H., Szymczak , R., Poszłam siać do Polski...i wzeszło, vol. 1, Szymanów 2004.
 33. Kosyra -Cieślak, H., Szymczak , R., Poszłam siać do Polski... i wzeszło, vol. 2, Szymanów 2005.
 34. S. M. Ewa of Divine Mercy , Nauczycielka życia. W hołdzie wdzięczności bł. Matce Marcelinie Darowskiej, Szymanów 2009.
 35. Skórzewska, G., Pedagogika, Podręcznik opracowany na podstawie notatek z konferencji i wykładów m. Marceliny Darowskiej, przez nią autoryzowany, Jazłowiec, 1911.
 36. Sołtan, M.A., CIC, Człowiek wielkich pragnień. Matka Marcelina Darowska 1827–1911, Szymanów 1977.
 37. Sołtan , M.A., CIC, Matka Marcelina Darowska (1827–1911), [in:] Chrześcijanie B. Bejze (ed.), vol. 4, Warsaw 1980.
 38. Sołtan, M.A., CIC, Służebnica boża Marcelina Darowska, [in:] Polscy święci, J.R. Bar (ed.), vol. 8, Warsaw, 1987.
 39. Szembek, Z., CIC, Jazłowiec, Jazłowiec 1938.
 40. Szembek, K., Nowosielecka C., CIC, Pięćdziesięciolecie Zakładu Sióstr Niep. Poczęcia Najśw. Panny Maryi w Szymanowie 1908–1958.
 41. https://niepokalanki.pl/index.php/dziela/szkoly-i-przedszkola (retrieved on 02.10.2016).