About some myths, inaccuracies and controversies concerning the Turkish expedition to Vienna (1683)

Main Article Content

Dariusz Wybranowski

Abstract

In the article, the author has analyzed some myths, controversies and inaccuracies concerning the genesis, course and results of the armed expedition by Grand Vizier Kara Mustapha Pasha against Vienna in 1683. Some of them came into existence almost immediately after the victory at Vienna John III Sobieski, others were created or retained for various reasons later, especially in the Polish literature of the subject. One of the main purposes of the article is also the analysis of the media and film image of the Battle of Vienna. The article is an attempt to answer some research questions and some hypotheses on the basis of such written sources as the Turkish chronicles and the available literature of the subject.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wybranowski, D. (2014). About some myths, inaccuracies and controversies concerning the Turkish expedition to Vienna (1683). Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 21, 63-102. https://doi.org/10.14746/bp.2014.21.6
Section
Articles

References

 1. Abrahamowicz Z., Kara Mustafa pod Wiedniem. Źródła muzułmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 roku, Kraków, 1973.
 2. Baumfeld G., Udział artylerii polskiej w odsieczy wiedeńskiej, „Przegląd Artyleryjski”, nr 11, 1933.
 3. Czyż A. S., Bitwa pod Wiedniem w relacji proboszcza antokolskiego Benedykta Samotulskiego, „Studia Wilanowskie” [online], 2010, t. 17, s. 25-29, http://www.wilanow-palac-download.php/23029/sw_17art3.pdf.
 4. Danielewski J., Król polski ratuje Niemcy i chrześcijaństwo. Opis Odsieczy Wiedeńskiej przez Jana III Sobieskiego dnia 12 września 1683 roku, Toruń, 1883.
 5. Davies N., Spuścizna Sobieskiego, Kraków, 2009.
 6. Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu, Warszawa, 1986.
 7. Duda-Dudkiewicz W., „Była solemna procesyja…”. Pamięć o wiktorii wiedeńskiej, „W Sieci Historii. Triumf wiedeński”, 2013, nr 5, s. 21.
 8. Egghardt H., Prinz Eugen. Der Philosph in Kriegsrűstung, Wien, 2007.
 9. Eickhoff E., Eickhoff R., Venedig, Wien und die Osmanen: Umbruch in Sűdosteuropa 1645-1700, Stuttgart, 2008.
 10. Forst de Battaglia O., Jan Sobieski król Polski, Warszawa, 1983.
 11. Guthas K., Geschichte Niederősterreich, Wien 1984.
 12. Inalcik H., Quataert D., Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego 1300-1914, Kraków, 2008.
 13. Spielman J. P., Leopold I. Zur Macht nicht geboren Neue Deutsche Biogaphie, Berlin, 1985.
 14. Stoye J., Oblężenie Wiednia, Kraków, 2009.
 15. Kątski M., Diariusz wyprawy wiedeńskiej króla Jana III, red. B. Królikowski, Lublin, 2003.
 16. Kienzler I., 1683 Wiedeń, Warszawa, 2014.
 17. Konopczyński W., Polska a Turcja 1683-1792, Kraków, 2013.
 18. Kreutel R. F., Teply K., Kara Mustafa vor Wien: 1683 aus der Sicht tűrkischer Quellen, Graz, 1982.
 19. Lacom H., Niederősterreich brennt!, Tatarisch-osmanische Kampfeinheiten 1683, Wien, 2009.
 20. Lorenz R., Tűrkenjahr 1683: das Reich in Kampf um Ostraum, Wien 1933.
 21. Łątka J. S., Sulejman II Wspaniały, Warszawa 2004.
 22. Matschke K., Das Kreuz und Halbmond: die Geschichte der Tűrkenkriege, Coburg, 2004.
 23. Millar S., Odsiecz wiedeńska 1683, Poznań, 2011.
 24. Nagielski M., Venimus, Vidimus, Deus vicit. Wiktoria wiedeńska 1683 roku w relacjach i dokumentach z epoki, Warszawa, 1984.
 25. Nagielski M., Sobieski – wódz zawołany, „Mówią Wieki”, 2013, nr 9, s. 24-28.
 26. Oppenheimer W., Eugeniusz książę Sabaudzki, tłum A. Marcinek, Warszawa, 1997.
 27. Oppenheimer W., Prinz Eugen von Savoyen. Feldherr und Baumeister Europas, Wien, 2010.
 28. Pabich Ł., Zenta 11 IX 1697, Zabrze-Tarnowskie Góry, 2012.
 29. Pajewski J., Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa, 1983.
 30. Podhorodecki L., Jan III Sobieski, Warszawa, 2010.
 31. Podhorodecki L., Wiedeń 1683, Warszawa, 2001.
 32. Wybranowski D., Mit wielkiego zwycięstwa pod Poitiers (732/733) jako ocalenia Zachodu przed podbojem muzułmańskim a współczesny problem „Eurabii” – „Europy w cieniu Półksiężyca” [w:] Mity historyczno-polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna. Studia i materiały, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, t. 2, Toruń, 2012.
 33. Reychman J., Historia Turcji, Wrocław, 1973.
 34. Rożek M., Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Echa wiktorii, Kraków, 2008.
 35. Sadzewicz M., Jan III Sobieski 1629-1696, Warszawa, 1972.
 36. Sadzewicz M., Pod Wiedniem i Parkanami, Warszawa, 1967.
 37. Schindling A, Leopold I. (deutscher Kaiser) [w:] Ders. Die Kaiser der Neuzeit, red. W. Ziegler, Műnchen 1990.
 38. Sikora R., Husaria pod Wiedniem 1683, Warszawa, 2012.
 39. Sikora R., Wiedeń 1683. Między propagandą a faktami, „W Sieci Historii. Triumf wiedeński”, 2013, nr 5, s. 18- 19.
 40. Sturminger W., Die Tűrken vor Wien, Düsseldorf 1968.
 41. Śliziński J., Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa, 1979.
 42. Tazbir J., Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa, 1987.
 43. Turnbull S., The Ottoman Empire 1326-1699, Oxford, 2003.
 44. Wagner M., Kampania żwaniecka 1684 roku, Warszawa, 2013.
 45. Wasilewski W., Odgłosy odsieczy wiedeńskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, „Kwartalnik Historyczny”, 1983, t. 90, nr 1, s. 3-19.
 46. Z. Abrahamowicz, Tło wyprawy wiedeńskiej Kara Mustafy, „Kwartalnik Historyczny”, 1983, t. 90, nr 1, s. 5-54.
 47. Wasilewski W., Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 roku, Warszawa, 2002.
 48. Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław, 1986.
 49. Wessely Ch., Die Tűrken und was von ihnen blieb, Verband der Wissenschaft Geschichte Ősterreichs, Wien. 1978.
 50. Wimmer J., Odsiecz wiedeńska 1683 roku, Warszawa, 1983.
 51. Wojtasik J., Podhajce 1698, Warszawa, 2008.
 52. Wimmer J., Wiedeń 1683. Dzieje kampanii i bitwy, Warszawa, 1983.
 53. Wimmer J., Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Oświęcim, 2013.
 54. Woliński J., Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa, 1983.
 55. Wójcik Z., Jan Sobieski 1629-1696, Warszawa, 1983.