„Czy dotyka cię czas?” Foto-grafemiczność tekstu na podstawie utworu Tomasza Różyckiego Las tropikalny

Main Article Content

Barbara Englender

Abstrakt

Tekst stanowi analizę intertekstualnych relacji łączących literaturę z fotografią. W celu ich wydobycia autorka proponuje wykorzystanie pojęć foto-grafemiczności” tekstu (rozumianej jako zespół cech wskazujących na pokrewieństwo tekstu i fotografii) oraz „foto-grafemu” (będącego ich jednostkową tekstową realizacją), inspirowanych Derridiańskimi kategoriami „gramatologicznymi”. Sposób ich funkcjonowania w tekście poetyckim zaprezentowany zostaje na przykładzie wiersza Las tropikalny Tomasza Różyckiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Englender, B. (2019). „Czy dotyka cię czas?” Foto-grafemiczność tekstu na podstawie utworu Tomasza Różyckiego Las tropikalny. Forum Poetyki, (17), 41-51. https://doi.org/10.14746/fp.2019.17.20654
Dział
Teorie
Biogram autora

Barbara Englender, Uniwersytet Śląski

Barbara Englender (ur. 1988) – doktorantka na Uniwersytecie Śląskim w zakresie literaturoznawstwa polskiego. Absolwentka filologii polskiej i kulturo-znawstwa. Jej głównym obszarem zainteresowań są relacje między poezją najnowszą a fotografią. Autorka licznych artykułów naukowych w czasopis-mach (m.in. „Maska”, „Fragile”, „Radomskie Studia Filologiczne”) oraz monografiach.

Referencje

 1. Balcerzan, Edward. „Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa”. W Kulturowe wizualizacje doświadczenia, zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Adam Dziadek. Warszawa: Instytut badań literackich : Fundacja "Centrum międzynarodowych badań polonistycznych, 2010.
 2. Barthes, Roland. Światło obrazu: uwagi o fotografii. Przetłumaczone przez Jacek Trznadel. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2008.
 3. Belting, Hans. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przetłumaczone przez Mariusz Bryl. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007.
 4. Derrida, Jacques. O gramatologii. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2011.
 5. Drzęźla, Magdalena. „O problemach tłumaczenia”. Kwartalnik Opolski : organ Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk., nr 4 (2010): 147–62.
 6. Dziadek, Adam. Obrazy i wiersze: z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
 7. Edelman, Lee. „Homographesis”. W Formy męskości 3, zredagowane przez Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz, przetłumaczone przez Dawid Matuszek, Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa, 2018.
 8. Farré, Xavier. „Kilka kadrów z wierszy Tomasza Różyckiego”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 9. Finsler, Hans. Das Bild der Photographie. Zurich: Conzett & Huber, 1964.
 10. Kościańczuk, Marcela. „Fotografia. Forma życia jako żałoby”. W Imperium Rolanda Barthes’a, zredagowane przez Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, i Bogusław Żyłko. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 11. Logan, Marie-Rose. „Graphesis...” Yale French Studies Yale French Studies 52, nr 4 (1975).
 12. Łebkowska, Anna. „Fotografia jako empatyczna mediacja”. W Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), zredagowane przez Stanisław Balbus, Andrzej Hejmej, i Jakub Niedźwiedź. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2004. http://books.google.com/books?id=EYAZAQAAIAAJ.
 13. Malabou, Catherine. Plastyczność u zmierzchu pisma: dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja. Przetłumaczone przez Piotr Skalski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
 14. Piotrowska-Grot, Magdalena. „Po kolei wszystkie warianty”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 15. Pontremoli, Edouard. Nadmiar widzialnego fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności. Przetłumaczone przez Marian Leon Kalinowski. Gdańsk: Wydawn. Słowo, Obraz Terytoria, 2006.
 16. Rabizo-Birek, Magdalena. „Poezja bliska”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 17. Rosenthal, Mira. „Teraźniejszość jako niekończąca się chwila wahania”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek, przetłumaczone przez Tomasz Bilczewski i Anna Kowalcze-Pawlik. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 18. Różycki, Tomasz. „Las tropikalny”. W Kolonie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
 19. „Przylądek Horn”. W Kolonie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
 20. „Ziemia ognista”. W Kolonie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
 21. Sławek, Tadeusz. Nie bez reszty: o potrzebie niekompletności. Mikołów: Instytut Mikołowski, 2018.
 22. Sontag, Susan. O fotografii. Przetłumaczone przez Sławomir Magala. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2009.
 23. Szymborska, Wisława. „O śmierci bez przesady”. W Widok z ziarnkiem piasku: 102 wiersze. Kraków: Wydawn. a5, 2002.
 24. Tabaszewska, Justyna. „Powtórzenia i ponowienia,/. Tomasz Różycki a kwestia oryginalności”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 25. Więcek, Mariusz. „Robię Ci zoom i zachwycam się”. W Equilibrium. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2009.