Poeci, afekty i miejsca wspólne czyli In Memory of My Feelings Franka O’Hary i Cover Andrzeja Sosnowskiego w perspektywie autotematycznej

Main Article Content

Agnieszka Waligóra Waligóra

Abstrakt

Artykuł jest próbą ponownego zinterpretowania poematów In Memory of My Feelings Franka O’Hary oraz Cover Andrzeja Sosnowskiego w świetle ujawnionych w nich wątków autotematycznych. Autorka skupia się najpierw na bliższym zbadaniu relacji, jaka została między owymi tekstami nawiązana, przyglądając się zarówno różnicom (język, emblematy, symbolika, konteksty) oraz podobieństwom, usiłując zbadać, jaki wpływ na utwór Sosnowskiego wywarł poeta szkoły nowojorskiej. Później natomiast uwaga zostaje zwrócona na wytworzenie między dziełami swoistej przestrzeni zależności – tekst dyskutuje możliwość rozpatrywania wiersza Sosnowskiego w kategoriach interpoetyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Waligóra, A. W. (2019). Poeci, afekty i miejsca wspólne czyli In Memory of My Feelings Franka O’Hary i Cover Andrzeja Sosnowskiego w perspektywie autotematycznej. Forum Poetyki, (17), 84-97. https://doi.org/10.14746/fp.2019.17.20698
Dział
Praktyki
Biogram autora

Agnieszka Waligóra Waligóra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Waligóra – ur. 1995, magister, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej poezji najnowszej i jej kontekstów teoretycznych, filozoficznych i politycznych. Wybrane publikacje: Finał „Imiesłowów”. Interpretacja wiersza [*** Razić, urazić, porazić, wrazić...] Krystyny Miłobędzkiej, w: Laboratorium poezji kobiecej XX wieku, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Kaniew-ski, A. Kwiatkowska, T. Umerle, Poznań 2015; Poeta i pismo. O dwóch utworach Stanisława Ba-rańczaka, w: Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, Poznań 2017; Poezja anestetyczna. „nice” Barbary Klickiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2018, nr 33; Polska poezja najnowsza wobec Holokaustu, w: Work in progress. Konfrontacje trzeciego pokolenia po Zagładzie, red. J. Budzik, Kraków 2018

Referencje

 1. Chłopek, Ryszard. „Kogo śmieszy «Cover»?” W Lekcja żywego języka: o poezji Andrzeja Sosnowskiego, zredagowane przez Grzegorz Jankowicz. Kraków: Zielona Sowa : Studium Literacko-Artystyczne przy Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 2. Felberg, Karolina. „Melancholia i ekstaza”: projekt totalny w twórczości Andrzeja Sosnowskiego. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2010.
 3. Gutorow, Jacek. „Kilwater”. W Urwany ślad: o wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego. Wrocław: Biuro Literackie, 2007.
 4. Kałuża, Anna. „Andrzej Sosnowski”. Polska Poezja Współczesna. Przewodnik encyklopedyczny. Udostępniono 19 październik 2019. http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/andrzej-sosnowski/.
 5. Kraskowska, Ewa. „Intertekstualność a przekład”. W Między tekstami: intertekstualność jako problem poetyki historycznej, zredagowane przez Jerzy Ziomek, Janusz Sławiński, i Włodzimierz Bolecki. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1992.
 6. „Uniwersalia przekładowe”. Forum Poetyki, nr 14 (2018): 86–89. http://fp.amu.edu.pl/uniwersalia-przekladowe/.
 7. O’Hara, Frank. „In Memory of My Feelings”. W The Collected Poems of Frank O’Hara, zredagowane przez Donald Allen. Berkeley, Calif.: Univ. of California Press, 1995.
 8. „Pamięci moich uczuć”. Przetłumaczone przez Piotr Sommer. Literatura na Świecie., nr 9–10 (2015): 65–67.
 9. Perloff, Marjorie. Frank O’Hara: Poet among Painters. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1997.
 10. Pióro, Tadeusz. „Czas to biurokracja, którą tworzą wszyscy”. W Lekcja żywego języka: o poezji Andrzeja Sosnowskiego, zredagowane przez Grzegorz Jankowicz. Kraków: Zielona Sowa : Studium Literacko-Artystyczne przy Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 11. Frank O’Hara and the Ends of Modernism. Warsaw: University of Warsaw. Institute of English Studies, 2013.
 12. Rajewska, Ewa. „Kariera coveru”. W Kultura w stanie przekładu: translatologia - komparatystyka - transkulturowość, zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Ewa Kraskowska. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012.
 13. Sendyka, Roma. Od kultury ja do kultury siebie: o zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, 2015.
 14. Sosnowski, Andrzej. „Cover”. W Dożynki 1987-2003. Wrocław: Biuro Literackie, 2006.
 15. Świeściak, Alina. „Melancholia ponowoczesna. Andrzej Sosnowski”. W Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010.