Kilka uwag o opisie autotematycznym (i nie tylko). Wiersz (Trackless) Andrzeja Sosnowskiego w perspektywie filozofii języka
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Andrzej Sosnowski
autotematyzm
polska poezja najnowsza
trop
ślad
Jacques Derrida
filozofia języka

Jak cytować

Waligóra, A. (2020). Kilka uwag o opisie autotematycznym (i nie tylko). Wiersz (Trackless) Andrzeja Sosnowskiego w perspektywie filozofii języka. Forum Poetyki, (20), 62–73. https://doi.org/10.14746/fp.2020.20.24904

Abstrakt

Artykuł jest próbą zinterpretowania słynnego Wiersza (Trackless) autorstwa Andrzeja Sosnowskiego na podstawie tez filozofów języka (Frege, Searle, Russell). Wywiedzione z wiersza pojęcia śladu i tropu służą interpretacji zjawiska autotematyzmu (który – jak próbuje wskazać autorka – ma strukturę tropiczną). Wskazane problemy (trop, ślad, autotematyzm, filozofia języka) zostają omówione w świetle kategorii opisu, który ujmowany jest jako: 1) podstawowy sposób ujmowania „braku” i „straty”, pojęć istotnych dla projektu poetyckiego omawianego autora; 2) istotna składowa utworu autotematycznego, który – zgodnie z tezami Jonathana Cullera – dzieli się na warstwę opisywaną i opisującą; 3) fundamentalny sposób poznania, zwłaszcza w obliczu suponowanych przez filozofię języka niejasności wiązanych z kategorią nazwy.

https://doi.org/10.14746/fp.2020.20.24904
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Culler, Jonathan. „Changes in the Study of the Lyric”. W Lyric poetry: beyond new criticism. Zredagowane przez Chaviva Hošek, 38-55. Ithaca: Cornell University Press, 1985.

Derrida, Jacques. „Che cos’è la poesia?”. Przetłumaczone przez Michał Paweł Markowski. Literatura na Świecie nr 11–12 (1998): 155–161.

Derrida, Jacques. „Forma i znaczenie. Uwagi o fenomenologii języka”. W Pismo filozofii. Zredagowane i przetłumaczone przez Bogdan Banasiak, 109-129. Kraków: Inter Esse, 1993.

Derrida, Jacques. Pismo filozofii. Zredagowane i przetłumaczone przez Bogdan Banasiak, Kraków: Inter Esse, 1993.

Frege, Gottlob. „Sens i nominat”. W Logika i język: studia z semiotyki logicznej, 225-251. Zredagowane przez Hans Reichenbach i Jerzy Pelc. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Koronkiewicz, Marta. „Zmysłowe nawyki”. W I jest moc odległego życia w tej elegii. Uwagi o wierszach Andrzeja Sosnowskiego, 51-59. Wrocław: Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2019.

Roszak, Joanna. „Kim jestem Ja i kim jesteś Ty (w poezji Andrzeja Sosnowskiego)”. W Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego. Zredagowane przez Piotr Śliwiński, 136-145. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2010.

Russell, Bertrand. „Denotowanie”. W Logika i język: studia z semiotyki logicznej. Zredagowane przez Hans Reichenbach i Jerzy Pelc, 253-275. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Stankowska, Agata. Poezji nie pisze się bezkarnie: z teorii i historii tropu poetyckiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007.

Stępnik, Krzysztof. Filozofia metafory. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1988.

Searle, John Rogers. „Imiona własne”. W Logika i język: studia z semiotyki logicznej. Zredagowane przez Hans Reichenbach i Jerzy Pelc, 523-535. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Sosnowski, Andrzej. Dożynki 1987–2003. Wrocław: Biuro Literackie, 2006.

Tabaszewska, Justyna, „Gubienie śladów i tropienie przesunięć, czyli czytelnik w grze Andrzeja Sosnowskiego”. Teksty Drugie nr 5–6 (2013): 62–76.

Wittgenstein, Ludwig. Dociekania filozoficzne. Przełożone przez Bogusław Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Przełożone przez Bogusław Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.