Ton manuskryptu. Literatura – edycja – życie

Main Article Content

Paweł Bem

Abstrakt

Artykuł dotyczy teoretycznych i praktycznych propozycji krytyki genetycznej oraz jej skomplikowanej relacji z edytorstwem naukowym. Autor omawia korzyści wynikające z zastosowań tej metody czytania rękopisów, związane z nią trudności oraz możliwości wykorzystania jej efektów w edytorstwie cyfrowym. Przedstawia także przykłady istniejących cyfrowych edycji genetycznych, dodając praktyczne uwagi dotyczące aspektów technicznych – w tym języka do kodowania rękopisów i cyfrowej rekonstrukcji procesu tekstotwórczego – związanych z taką prezentacją tekstu w środowisku elektronicznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bem, P. (2020). Ton manuskryptu. Literatura – edycja – życie. Forum Poetyki, (21), 8-29. https://doi.org/10.14746/fp.2020.21.26049
Dział
Teorie
Biogram autora

Paweł Bem, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Paweł Bem – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego w IBL PAN, członek komitetu redakcyjnego serii „Filologia XXI”. Autor między innymi książki Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie (Warszawa 2017), nagrodzonej w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald. Zajmuje się przede wszystkim tekstologią i polską literaturą emigracyjną po roku 1945.

Referencje

 1. An Encoding Model for Genetic Editions, https://teic.org/Vault/TC/tcw19.html (dostęp: 9.06.2020).
 2. André, Julie, Pierazzo, Elena. Around a sequence and some notes of Notebook 46: encoding issues about Proust’s drafts, http://research.cch.kcl.ac.uk/proust_prototype/ (dostęp: 9.06.2020).
 3. André, Julie, Pierazzo, Elena. de Biasi, PierreMarc. Genetyka tekstów. Przetłumaczone przez Filip Kwiatek i Maria Prussak. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2015.
 4. Bieły, Andriej. „Rozanow”. W Rozanow, Wasilij. Odosobnione. Przetłumaczone przez Ireneusz Kania i Piotr Nowak, 516. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2004.
 5. Bowman, Frank Paul. „Genetic Criticism”. Poetics Today 11 (1990): 627646.
 6. Czapski, Józef. Patrząc. Kraków: Znak, 1990.
 7. Debray Genette, Raymonde. „Genetique et poétique: Le cas Flaubert”. W Essais de critique génétique. Zredagowane przez Louis Hay, 2168. Paris: Flammarion, 1979.
 8. Emily Dickinson Archive, http://www.edickinson.org (dostęp: 9.06.2020).
 9. Faust Edition, http://faustedition.net (dostęp: 9.06.2020).
 10. Ferrer, Daniel. Logiques du brouillon. Paris: Éditions du Seuil, 2011.
 11. Flaubert, Gustave. Plans et scénarios de Madame Bovary. Prezentacja, transkrypcja i notatki autorstwa Yvan Leclerc. Paris: CNRS/Zulma, 1995.
 12. Gallica, https://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/Zola/ (dostęp: 9.06.2020).
 13. GDRI DIGEN, http://www.item.ens.fr/digen/ (dostęp: 15.06.2020).
 14. Hay, Louis. „Does ‘Text’ Exist?”. Przetłumaczone przez Matthew Jocelyn i Hans Walter Gabler. Studies in Bibliography 41 (1988): 6476.
 15. Hay, Louis. „La critique génétique: origines et perspectives”. W Essais de critique génétique. Zredagowane przez Louis Hay, 227236. Paris: Flammarion, 1979.
 16. Hay, Louis. „«Le Texte n’existe pas»: réflexions sur la critique génétique”. Poétique 62 (1985): 146158.
 17. Herman’s Melville’s „Typee”. A Fluid Edition, https://rotunda.upress.virginia.edu/melville/ (dostęp: 9.06.2020).
 18. D’Iorio, Paolo. „Qu’estce qu’une édition génétique numérique?”. Genesis 30 (2010) , 4953.
 19. L’ITEM, http://www.item.ens.fr/thematique/ (dostęp: 9.06.2020).
 20. Jane Austen’s Fiction Manuscripts Digital Edition, https://janeausten.ac.uk/index.html (dostęp: 9.06.2020).
 21. Nietzsche Source, http://www.nietzschesource.org (dostęp: 9.06.2020).
 22. Nowak, Piotr. „Posłowie”. W Rozanow, Wasilij. Odosobnione. Przetłumaczone przez Ireneusz Kania i Piotr Nowak, 14159. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2004.
 23. Rozanow, Wasilij. Odosobnione. Przetłumaczone przez Ireneusz Kania i Piotr Nowak. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2004.
 24. Rozanow, Wasilij. Opadłe liście. Przetłumaczone przez Jacek Chmielewski i Ireneusz Kania. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2013.
 25. Sahle, Patrick. About a catalog of Digital Scholarly Editions, http://v3.digitaleedition.de (dostęp: 9.06.2020).
 26. Samuel Beckett Digital Manuscript Project, https://www.beckettarchive.org/writingsequenceofinnommable.jsp (dostęp: 9.06.2020).
 27. Shelley Godwin Archive, http://shelleygodwinarchive.org/ (dostęp: 9.06.2020).
 28. Van Hulle, Dirk. „Modelling a Digital Scholarly Edition for Genetic Criticism: A Rapprochement”. Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship 12 13 (2016): 3456.
 29. Walt Whitman Archive, https://whitmanarchive.org (dostęp: 9.06.2020).