Wytwarzanie przestrzeni. Twórczość Piotra Pazińskiego a praktyki codzienności

Main Article Content

Cezary Rosiński

Abstrakt

Tekst poświęcony twórczości prozatorskiej Piotra Pazińskiego w centrum rozważań umiejscawia performatywną działalność bohaterów, którzy zyskują zdolność wytwarzania przestrzennych sensów, sytuujących się na przecięciu historycznych zaszłości i indywidualnego doświadczenia. Sprawczość postaci zostaje sprzęgnięta z praktykami codzienności w ujęciu Michela de Certeau. Współdziałania bohaterów i przestrzeni rozszerzają kategorię zwrotu performatywnego na sprawczość nie tylko ludzi, lecz także przestrzeni geometrycznej, która – upodmiotowiona – staje się aktywnym uczestnikiem kreowania znaczeń.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rosiński, C. (2015). Wytwarzanie przestrzeni. Twórczość Piotra Pazińskiego a praktyki codzienności. Forum Poetyki, (1), 52-59. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26676
Dział
Praktyki
Biogram autora

Cezary Rosiński, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk/The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Cezary Rosiński – dokumentalista w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Bibliografii Bieżącej, doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej. Jako krytyk literacki współpracuje z „Nowymi Książkami” i „Odrą”. Do jego zainteresowań badawczych należy najnowsza proza polska oraz zagadnienie przestrzeni w literaturze.|Cezary Rosiński is a documentalist at the Institute of Literary Research at PAN in the Department of Current Bibliography. He is also a doctoral candidate in the Department of Polish and Classical Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. He has published the book Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej(Saving Old Age. Literary Depictions of Old Age in Recent Polish Literature). As a literary critic, he has worked with the journals “Nowe Książki” and “Odra.” His research interests include contemporary Polish prose and theories of space in literature.

Referencje

  1. Certeau, Michel de. Wynaleźć codzienność: sztuki działania. Przetłumaczone przez Katarzyna Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
  2. Domańska, Ewa. „«Zwrot performatywny» we współczesnej humanistyce”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2007 (2007): 48–61.
  3. Fischer-Lichte, Erika, Mateusz Borowski, i Małgorzata Sugiera. Estetyka performatywności. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008.
  4. Krajewska, Anna. „«Zwrot dramatyczny» a literaturoznawstwo performatywne”. Przestrzenie Teorii., nr 17 (2012): 33–50.
  5. Najder, Łukasz. „Z pamięci”. Tygiel Kultury. 2010 (2010): 169–71.
  6. Olszewski, Marek. „W gabinecie figur woskowych”. Akcent (Lublin)., 2010, 113–16.
  7. Paziński, Piotr. Pensjonat. Warszawa: Wydawnictwo Nisza, 2010.
  8. Paziński, Piotr. Ptasie ulice. Warszawa: Nisza, 2013