Źródło

Main Article Content

Ewa Kraskowska

Abstrakt

Hasło „źródło” prezentuje różne zakresy tego wieloznacznego pojęcia oraz sposoby jego użycia w naukach humanistycznych, zwłaszcza w historiografii i studiach nad przekładem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kraskowska, E. (2015). Źródło. Forum Poetyki, (2), 98-101. https://doi.org/10.14746/fp.2015.2.26695
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Ewa Kraskowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Kraskowska – ur. 1954, profesorka literaturoznawstwa. kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem. W roku 2018 wydała monografię Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).|Ewa Kraskowska (1954) – professor of literary studies. Head of the Department of Twentieth-Century Literature, Theory of Literature and Translation Studies at the Institute of the Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her major research interests include female writing and translation studies. In 2018 she published a monograph, Tyłem ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań).

Referencje

 1. Baluch, Jacek, red. Z teorii i historii przekładu artystycznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974.
 2. Barańczak, Stanisław. „Przekład literacki jako «samoistny» i «związany» obiekt interpretacji”. W Z teorii i historii przekładu artystycznego, zredagowane przez Jacek Baluch. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974.
 3. Bartoszyński, Kazimierz. „Aspekty i relacje tekstów. (Źródło – historia – literatura)”. W Dzieło literackie jako źródło historyczne, zredagowane przez Zofia Stefanowska i Janusz Sławiński, 79. Warszawa: Czytelnik, 1978.
 4. Collingwood, Robin George, i William H Dray, red. The Principles of History: And Other Writings in Philosophy of History. Oxford University Press, 1999.
 5. Culler, Jonathan D. On deconstruction: theory and criticism after structuralism. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1982.
 6. Foucault, Michel. Archeologia wiedzy. Przetłumaczone przez Andrzej Siemek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 7. Heydel, Magdalena. „Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem”. Teksty Drugie 2009, nr 6 (2009): 23.
 8. Markowski, Michał Paweł. Efekt inskrypcji: Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini, 1997.
 9. Nietzsche, Friedrich. Pisma pozostałe 1876-1889. Przetłumaczone przez Bogdan Baran. Kraków: Inter Esse, 1994.
 10. Stefanowska, Zofia, i Janusz Sławiński, red. Dzieło literackie jako źródło historyczne. Warszawa: Czytelnik, 1978.
 11. Topolski, Jerzy. „Problemy metodologiczne korzystania ze źródeł literackich w badaniu historycznym”. W Dzieło literackie jako źródło historyczne, zredagowane przez Zofia Stefanowska i Janusz Sławiński, 13. Warszawa: Czytelnik, 1978.
 12. Urbańczyk, Stanisław, red. Encyklopedia je̜zyka polskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1999.
 13. Wilczyński, Marek, i Ewa Domańska, red. Poetyka pisarstwa historycznego. Przetłumaczone przez Ewa Domańska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2000