Ta niedorzeczność, poezja – arspoetyka momentalna Marianne Moore w polskich przekładach

Main Article Content

Ewa Rajewska

Abstrakt

Szkic z pogranicza historii literatury i krytyki przekładu koncentruje się na Poetry – programowym wierszu wybitnej amerykańskiej modernistki Marianne Moore. Zasygnalizowane w nim zostają najważniejsze interpretacyjne zagadki utworu, w tym podjęta przez autorkę próba zobrazowania „niewyrażalnej” z natury rzeczy istoty poezji i fenomenu jej działania. Tajemnica poezji i wiersza Moore zostaje zilustrowana krytyczną analizą przekładów Poetry autorstwa polskich tłumaczy: Jarosława Marka Rymkiewicza, Jana Prokopa, Julii Hartwig, Stanisława Barańczaka i Ludmiły Marjańskiej, które są wraz z oryginałem przytoczone w aneksie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rajewska, E. (2016). Ta niedorzeczność, poezja – arspoetyka momentalna Marianne Moore w polskich przekładach. Forum Poetyki, (3), 54-63. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26705
Dział
Praktyki
Biogram autora

Ewa Rajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Rajewska – dr hab., prof. UAM, literaturoznawczyni, translatolożka, redaktorka przekładu i tłumaczka literacka. Kierowniczka specjalizacji przekładowej, prowadzonej na studiach drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu: . Autorka książek Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2007) oraz Domysł portretu. O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej (2016); przełożyła m.in. Filozofię formy literackiej Kennetha Burke’a (2014); rajewska@amu.edu.pl.|Ewa Rajewska - literary scholar, translation scholar, editor and literary translator. Head of M.A. translation specialization at AMU’s Institute of Polish Philology: www.przekladowa.amu.edu.pl. Author of Stanisław Barańczak - poeta i tłumacz [Stanisław Barańczak – a poet and a translator] (2007) and Domysł portretu: O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej [An implied portrait: On the literary and translation works of Ludmiła Marjańska] (2016). Translator of, among others, Kenneth Burke’s The Philosophy of Literary Form into Polish (Filozofia formy literackiej, 2014). Contact: rajewska@amu.edu.pl

Referencje

  1. Moore, Marianne. „Poetry”. W Complete Poems. London: Faber and Faber, 1967.
  2. Moore, Marianne. „Poezja”. Przetłumaczone przez Jarosław Marek Rymkiewicz. Tygodnik Powszechny, nr 48 (1958): 5.
  3. Moore, Marianne. „Poezja”. Przetłumaczone przez Jan Prokop. Tygodnik Powszechny, nr 22 (1961): 5.
  4. Moore, Marianne. „Poezja”. W Wiersze wybrane, przetłumaczone przez Ludmiła Marjańska i Julia Hartwig. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  5. Moore, Marianne. „Poezja”. W Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci. Antologia w wyborze, przekładzie i opracowaniu Stanisława Barańczaka, przetłumaczone przez Stanisław Barańczak. Kraków, 1993.
  6. Moore, Marianne, i Ludmiła Marjańska. „Słowo wstępne”. W Wiersze wybrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980