Szara codzienność burżuazji
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

kapitalizm w literaturze
ekonomia literatury
burżuazja w literaturze

Jak cytować

Tomczok, P. (2016). Szara codzienność burżuazji. Forum Poetyki, (3), 100–105. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26711

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem książki Franco Morettiego The Bourgeois. Between History and Literature. Moretti konstruuje obraz burżuazji na podstawie badań z zakresu stylistyki prozy powieściowej oraz historii pojęć. Dzięki zastosowaniu tych metod udaje mu się sie zająć nie ideologicznymi wizerunkami burżuazji jako rewolucyjnej klasy czasów liberalizmu, a skoncentrować się na mieszczańskiej codzienności.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26711
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wykłady o estetyce. Przetłumaczone przez Janusz Grabowski i Adam Landman. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.

Jauss, Hans Robert. Historia literatury jako prowokacja. Przetłumaczone przez Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: IBL, 1999.

Koselleck, Reinhart. „Historia pojęć a historia społeczna”. W Semantyka historyczna, przetłumaczone przez Wojciech Kunicki, 130–54. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.

Lukács, György. Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Przetłumaczone przez Jan Goślicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

Marks, Karl. Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa: Książka i Wiedza, 1947.

Moretti, Franco. Distant Reading. London-New York, 2013.

Moretti, Franco. The Bourgeois. Between History and Literature. London-New York: Verso, 2013.

Weber, Max. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Przetłumaczone przez Bogdan Baran i Jan Miziński. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010.

Zola, Emil. Germinal. Przetłumaczone przez Krystyna Dolatowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978