Różewicz – praktyki dodatków

Main Article Content

Abstrakt

Tematem szkicu są działania, jakim poddaje swoje teksty – zwłaszcza poetyckie, ale nie tylko – Tadeusz Różewicz. Polegają one na różnorodnych przekształceniach, w wyniku których wiersze Różewicza stają się tekstami wielorakimi, okazują się swego rodzaju wariantami bez oryginału. Autor opisuje sposoby dokonywania owych przekształceń oraz zastanawia się nad ich konsekwencjami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrendo, A. (2016). Różewicz – praktyki dodatków. Forum Poetyki, (6), 12-23. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26745
Dział
Teorie
Biogram autora

Andrzej Skrendo

Historyk i teoretyk literatury, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Zajmuje się literaturą nowoczesną.|Is an historian and theoretician of literature, employed at the University of Szczeciń in the Institute of Polish and Cultural Studies. He works mainly on contemporary literature.

Referencje

 1. Culler, Jonathan. Literatura w teorii. Przetłumaczone przez Maciej Maryl. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2013.
 2. Culler, Jonathan. „Zmienne koleje tekstu”. W Literatura w teorii, przetłumaczone przez Maciej Maryl. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2013.
 3. Drzewucki, Janusz. „Poezja jest jak śmierć”. W Smaki słowa: szkice o poezji. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
 4. Drzewucki, Janusz. Smaki słowa: szkice o poezji. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
 5. Górski, Konrad. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. 3. wyd. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
 6. Kisiel, Marian, Dariusz Rott, i Włodzimierz Wójcik. Tadeusz Różewicz: Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999.
 7. Krup, Bartłomiej. „Ciało róży. Fotograficzne reprezentacje Zagłady w «nożyku profesora»”. W Niepokoje: twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady, zredagowane przez Piotr Krupiński. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014.
 8. Krupiński, Piotr, red. Niepokoje: twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014.
 9. Loth, Roman. Podstawowe poje̜cia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa: IBL PAN, 2006.
 10. Marciniak, Hanna. „Obraz fotograficzny: między archiwum a pozorem : fotografie w «nożyku profesora» Tadeusza Różewicza”. Przestrzenie Teorii, nr 21 (2014): 195–208.
 11. Marciniak, Hanna. „Wizualna przestrzeń postpamięci: poetyka sekundarnego świadectwa w «nożyku profesora» Tadeusza Różewicza”. Wielogłos : pismo Wydziału Polonistyki UJ. 2013, nr 1 (2013): 50–64.
 12. Mowitt, John. Text: The Genealogy of Antidisciplinary Object. Durham: Duke University Press, 1992.
 13. Różewicz, Tadeusz. Historia pięciu wierszy. Wrocław: Biuro Literackie, 2011.
 14. Różewicz, Tadeusz. Margines, ale... Szkice - Biuro Literackie 11. Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
 15. Różewicz, Tadeusz. Selected poems. Zredagowane przez Tom Paulin i Jan Pieszczachowicz. Przetłumaczone przez Adam Czerniawski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1991.
 16. Skrendo, Andrzej. „Przepisywanie Różewicza”. W Przodem Różewicz. Warszawa: Instytut badań literackich, 2012.
 17. Skrendo, Andrzej. Przodem Różewicz. Warszawa: Instytut badań literackich, 2012.
 18. Skrendo, Andrzej. „Szczególny rodzaj nieprzekładalności”. W Przodem Różewicz. Warszawa: Instytut badań literackich, 2012.
 19. Stolarczyk, Jan, red. Wbrew sobie: rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław: Biuro Literackie, 2011.
 20. Stolarczyk, Jerzy. „Uwagi edytorskie”. W Historia pięciu wierszy, przez Tadeusz Różewicz. Wrocław: Biuro Literackie, 2011.
 21. Zaleski, Marek, Lidia Burska, Piotr Gruszczyński, Małgorzata Dziewulska, Maria Poprzęcka, i Andrzej Chłopecki. „Jak wyśpiewać sekcję zwłok?” Res Publica Nowa, nr 7 (2001): 77–82.
 22. Zbigniew Goliński. „O problemie tekstu kanonicznego w edytorstwie”. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 58, nr 4 (1967): 433–58.
 23. Twórczość, nr 10 (2000)