Tekst i jego dodatki, dodatki i tekst – od supersytetmu rozrywkowego do uniwersum kulturowego

Main Article Content

Konrad Dominas

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza nowych form relacji między tekstem a jego dodatkami: supersystemem rozrywkowym opartym na transmedialnej interaktywności (koncepcja Marshy Kinder); opowiadaniem transmedialnymo (koncepcja Henry’ego Jenkinsa); uniwersum kulturowym (koncepcja własna na podstawie bogatej literatury przedmiotu). Teorie te zostały zaprezentowane jako pewnego rodzaju proces polegający na zacieraniu się granic między tekstualnością a medialnością we współczesnej literaturze i kulturze popularnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dominas, K. (2016). Tekst i jego dodatki, dodatki i tekst – od supersytetmu rozrywkowego do uniwersum kulturowego. Forum Poetyki, (6), 24-33. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26747
Dział
Teorie
Biogram autora

Konrad Dominas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filolog klasyczny i informatyk. Autor i redaktor prac z zakresu recepcji grecko-rzymskiego dziedzictwa w nowych mediach oraz w literaturze i kulturze popularnej, m.in. Antiquity in popular literature and culture (wspólna redakcja z E. Wesołowską i B. Trochą, Cambridge Scholars Publishing, 2016). Członek Komitetu Redakcyjnego „Literatury i Kultury Popularnej”. Obecnie pracuje nad habilitacją Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej. Na co dzień popularyzator starożytności i projektant witryn internetowych.|Is an adjunct in the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He is an IT specialist and classics scholar. He has written and edited books dealing with the reception of the Greco-Roman heritage in new media and in popular literature and culture, including Antiquity in Popular Literature and Culture (jointly edited with E. Wesołowska and B. Trocha, Cambridge Scholars Publishing, 2016). He is a member of the editorial committee of Literatura i Kultura Popularna. He is currently working on the book Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej (The Internet as a New Space of Reception of Ancient Literature). In daily life, Dominas is a popularizer of antiquity and a designer of web sites.

Referencje

 1. Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. Zredagowane przez Sheila Faria Glaser. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1994.
 2. Benioff, David, i Daniel Brett Weiss. Game of Thrones. USA, 2011.
 3. Berners-Lee, Tim. „The World Wide Web: Past, Present and Future”. www.w3.org. Udostępniono 4 czerwiec 2016. https://www.w3.org/People/Berners-Lee/1996/ppf.html.
 4. Błocian, Ilona, i Ewa Kwiatkowska, red. Studia mitoznawcze. Współczesna obecność mitu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 5. Błocian, Ilona, i Ewa Kwiatkowska, red. , red. Studia mitoznawcze. Współczesna obecność mitu (Mythographic Studies. Contemporary Presence of Myth). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 6. Dominas, Konrad. „Bogowie i herosi w kulturze popularnej na przykładzie produkcji Wolfganga Petersena «Troja» oraz Tarsema Singha «Immortals. Bogowie i herosi»”. W Fantastyczność i cudowność: „Homo mythicus”. Mityczne wzorce tożsamości, zredagowane przez Bogdan Trocha, Grzegorz Trębicki, i Halina Kubicka. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury : Fabryka Reklamy Ibi, 2014.
 7. Dominas, Konrad. „Internetowa recepcja mitu na przykładzie wybranych podań grecko-rzymskiej literatury”. W Studia mitoznawcze. Współczesna obecność mitu, zredagowane przez Ilona Błocian i Ewa Kwiatkowska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 8. Gąsowska, Lidia. Fan fiction: nowe formy opowieści. Kraków: Korporacja Ha!art, 2015.
 9. Gemra, Anna, red. Literatura i kultura popularna: badania, analizy, interpretacje Literatura i kultura popularna: badania, analizy, interpretacje (Popular Literature and Popular Culture. Studies, Analyses, Interpretations). Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski, 2015.
 10. Gemra, Anna, red. „Wprowadzenie”. W Literatura i kultura popularna: badania, analizy, interpretacje. Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski, 2015.
 11. Gemra, Anna, i Adam Mazurkiewicz, red. Literatura i kultura popularna: badania i metody. Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Popkultura - Popliteratura. Wrocław, 2014.
 12. Genette, Gérard. „Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia”. W Współczesna teoria badań literackich za granicą, zredagowane przez Henryk Markiewicz, przetłumaczone przez A. Milecki, T. 4, cz. 2. Kraków, 1992.
 13. Głowiński, Michał. „O intertekstualności”. Pamiętnik Literacki LXXVII, nr 4 (1996).
 14. Howe, Sean. Niezwykła historia Marvel Comics. Przetłumaczone przez Bartosz Czartoryski. Kraków: Wydawnictwo SQN, 2013.
 15. Immortals. Gods and Heroes. Los Angeles, 2011.
 16. Jawłowski, Albert. Dawno temu w Galaktyce Popularnej. Popkultura i Media. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 17. Jenkins, Henry. Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Przetłumaczone przez Małgorzata Bernatowicz i Mirosław Filiciak. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2007.
 18. Keen, Andrew. Kult amatora: jak internet niszczy kulturę. Zredagowane przez Kazimierz Krzysztofek. Przetłumaczone przez Małgorzata Bernatowicz i Katarzyna Topolska-Ghariani. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
 19. Kinder, Marsha. Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutanta Ninja Turtle. Berkeley: University of California Press, 1991.
 20. Levinson, Paul. Nowe nowe media. Przetłumaczone przez Maria Zawadzka. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.
 21. Lichański, Jakub Zdzisław, Wojciech Kajtoch, i Bogdan Trocha. Literatura i kultura popularna: metody: propozycje i dyskusje. Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 2015.
 22. Lynch, David, i Mark Frost. Twin Peaks. USA, 1990.
 23. Łotman, J. M. „Tekst w tekście”. Przetłumaczone przez J. Faryno. Literatura na Świecie, nr 3 (1985).
 24. Maciąg, Rafał. Pragmatyka internetu: Web 2.0 jako środowisko. Krakó: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 25. Maigret, Éric. Socjologia komunikacji i mediów. Przetłumaczone przez Iwona Piechnik. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.
 26. Markiewicz, Henryk. „Odmiany intertekstualności”. W Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Universitas, 1996.
 27. Markiewicz, Henryk. , red. Współczesna teoria badań literackich za granicą. T. 4, cz. 2. Kraków, 1992.
 28. Markiewicz, Henryk. Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Universitas, 1996.
 29. Mazurkiewicz, Adam. „Teksty kultury cyberpunkowej w systemie rozrywkowym”. Studia Pragmalingwistyczne, nr 3 (2011).
 30. Mazurkiewicz, Adam. Z problematyki cyberpunku: Literatura - sztuka - kultura. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
 31. Mersch, Dieter. Teorie mediów. Przetłumaczone przez Ewa Krauß. Warszawa: Wydawnictwo „Sic!”, 2010.
 32. Nexo Knights, 2015.
 33. Nycz, Ryszard. „Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy”. W Tekstowy świat: Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków: Universitas, 2000.
 34. Nycz, Ryszard. Tekstowy świat: Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków: Universitas, 2000.
 35. Orliński, Wojciech. Internet. Czas się bać. Warszawa: Agora SA, 2013.
 36. Shuen, Amy Anne. Web 2.0: przewodnik po strategiach. Przetłumaczone przez Andrzej Stefański. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2009.
 37. Singh, Tarsem. Immortals. Bogowie i herosi. USA, 2011.
 38. Stölzl, Philipp. Du hast. Udostępniono 4 czerwiec 2016. https://www.youtube.com/watch?v=W3q8Od5qJio.
 39. The Matrix: Music from the Motion Picture. Beverly Hills, CA: Maverick : Manufactured and distributed by Warner Bros. Records, 1999.
 40. Trocha, Bogdan, Grzegorz Trębicki, i Halina Kubicka, red. Fantastyczność i cudowność: „Homo mythicus”. Mityczne wzorce tożsamości. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury : Fabryka Reklamy Ibi, 2014.
 41. Wachowski, Lilly, i Lana Wachowski. Matrix. DVD. Galapagos, 2010.
 42. Wałaszewski, Zbigniew. „Papierowy jednorożec, klubówka i Łowca Androidów. O powstawaniu supersystemu rozrywkowego”. W Literatura i kultura popularna: badania, analizy, interpretacje, zredagowane przez Anna Gemra. Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski, 2015.
 43. Udostępniono 4 czerwiec 2016. http://www.google.com/about/company/history/.
 44. Udostępniono 4 czerwiec 2016. http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet.
 45. Udostępniono 4 czerwiec 2016. http://www.imdb.com/title/tt0328832/.
 46. Udostępniono 7 czerwiec 2016. http://henryjenkins.org/2006/06/welcome_to_convergence_culture.html.
 47. Udostępniono 4 czerwiec 2016. http://www.marvelcomics.pl/.
 48. Udostępniono 4 czerwiec 2016. http://www.ameet.pl/kategoria-produktu/katalog/lego/nexo-knights/.
 49. Udostępniono 4 czerwiec 2014. http://www.lego.com/pl-pl/nexoknights/products.
 50. Udostępniono 7 czerwiec 2016. https://www.asus.com/pl/About_ASUS/Pochodzenie_slowa_ASUS/