Od przekładu intersemiotycznego do produktów typu tie-in, czyli transmedialny storytelling jako strategia tłumaczenia

Main Article Content

Inez Okulska

Abstrakt

Na przykładach literackich, filmowych, muzycznych a także tych wymykających się jednoznacznym gatunkowym klasyfikacjom w artykule przedstawione zostały translatorskie serie, rozumiane jako ciąg utworów (lub wręcz produktów) interpretujących oryginał (lub siebie nawzajem) za pomocą innych mediów. Tradycyjne ujęcie przywołujące przekład intersemiotyczny w przypadku każdego niejęzykowego przekładu zostało tu jednak wzbogacone o marketingowo-rynkowe motywacje takich translatorskich działań, zwane transmedialnym storytellingiem oraz strategią sprzedaży produktu tie-in.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Okulska, I. (2016). Od przekładu intersemiotycznego do produktów typu tie-in, czyli transmedialny storytelling jako strategia tłumaczenia. Forum Poetyki, (6), 56-67. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26750
Dział
Praktyki
Biogram autora

Inez Okulska, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

nez Okulska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Po przejściu barwnej ścieżki humanistycznej (na którą składały się m.in. lingwistyka, komparatystyka literacka, kulturoznawstwo, filozofia), zakończonej podoktorskim stażem na Harvard University, podjęła studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej TIB Polskiej Akademii Nauk w zakresie informatyki technicznej. Metody sztucznej inteligencji, a w szczególności metody przetwarzania języka naturalnego, którymi obecnie zajmuje się naukowo w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, doskonale łączą te odległe, zdawałoby się, dziedziny, zwłaszcza że metody te najchętniej aplikuje właśnie od analizy materiału literackiego. Publikowała w „Przekładańcu”, „Literaturze na Świecie”, „Czasie Kultury”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Forum Poetyki” oraz prezentowała wyniki swoich badań na kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach zarówno humanistycznych, jak i technicznych.|Inez Okulska - doctor of humanities in the field of literary studies. After going through a colorful humanistic journey (which involved, among others, linguistics, literary comparative studies, cultural studies, philosophy), which ended with a postdoctoral internship at Harvard University, she took up a master’s degree in Automatics and Robotics at the Warsaw University of Technology. Currently she is a PhD student at the TIB Doctoral School of the Polish Academy of Sciences in the field of technical computer science. Artificial intelligence methods, and particulary methods of natural language processing, which are currently being scientifically researched at the NASK State Research Institute, perfectly combine these distant fields, especially since these methods are most frequently applied from the analysis of literary material. She published in “Przekładaniec”, “Literatura na Świecie”, “Czas Kultury”, “Poznański Studiach Polonistycznych”, “Forum Poetyki”, and has also presented the results of her research at several national and foreign conferences, both humanities and technical.

Referencje

 1. Bartnicki, Krzysztof. Da capo al fine. Warszawa, 2015.
 2. Bartnicki, Krzysztof. „Przedmowa”. W Da capo al fine. Warszawa, 2015.
 3. Burnstein, M. L. „The Economics of Tie-in Sales”. The Review of Economics and Statistics, nr 42 (1962).
 4. Damrosch, David. „Geopoetics: World Literature in the Global Mediascape”. W Figuren des Globalen: Weltbezug und Welterzeugung in Literatur, Kunst und Medien, zredagowane przez Christian Moser i Linda Simonis. Göttingen: VetR unipress, 2014.
 5. Davidson, Drew, red. Cross-Media Communications: An Introduction to the Art of Creating Integrated Media Experiences. Pittsburgh, PA: ETC Press, 2010.
 6. Fast, Piotr, i Wacław M. Osadnik, red. Przekład - kolonizacja czy szansa? Studia o przekładzie 35. Katowice: Śląsk, 2013.
 7. Gliński, M. „Finnegans Wake Rolodexed”,. culture.pl, 8 czerwiec 2015. http://culture.pl/en/article/finneganswake-rolodexed.
 8. Gliński, Mikołaj. „Polak złamał kod Joyce’a”. culture.pl, 27 styczeń 2014. http://culture.pl/pl/artykul/polak-zlamalkod-joycea.
 9. Helgason, Jon, Sara Kärrholm, i Ann Steiner, red. Hype: Bestsellers and Literary Culture. Lund: Nordic Academic Press, 2014.
 10. Jenkins, Henry. „Transmedia storytelling”. MIT Technology Review, 1 styczeń 2003. https://www.technologyreview. com/s/401760/transmedia-storytelling/.
 11. Kalogeras, Stavroula. Transmedia Storytelling and the New Era of Media Convergence in Higher Education. Hampshire, 2014.
 12. Mittell, Jason. Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York: New York University Press, 2015.
 13. Moser, Christian, i Linda Simonis, red. Figuren des Globalen: Weltbezug und Welterzeugung in Literatur, Kunst und Medien. Göttingen: VetR unipress, 2014.
 14. Okulska, Inez. „Przekład – wojna – koń trojański”. W Przekład - kolonizacja czy szansa?, zredagowane przez Piotr Fast i Wacław M. Osadnik. Studia o przekładzie 35. Katowice: Śląsk, 2013.
 15. Puchko, Kristy. „12 Weird Movie Tie-In Products”. Mental Floss, 6 luty 2015. http://mentalfloss.com/uk/weird/27406/12-weird-movie-tie-in-products.
 16. Sowiński, M. „Conrad Festival: dzień trzeci”. Tygodnik Powszechny, 21 październik 2015. https://www. tygodnikpowszechny.pl/conrad-festival-dzien-trzeci-30772.
 17. Thompson, Allison. „Trinkets and Treasures: Consuming Jane Austen”. Persuasions on-line 2, nr 28 (2008). http://www.jasna.org/persuasions/on-line/vol28no2/thompson.htm.
 18. Tomaszkiewicz, Teresa. Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 19. B.d. http://lubimyczytac.pl/ksiazka/157361/da-capo-al-finne