Mikropoetyka wobec gier wideo, czyli minimalistyczna pochwała krótkowzroczności

Main Article Content

Piotr Kubiński

Abstrakt

Artykuł wskazuje na potrzebę konstruowania nowej hermeneutyki w obrębie mediów cyfrowych. Według autora odpowiedź na tę potrzebę w obrębie game studies polega na prowadzaniu bliskotekstowych interpretacji, skoncentrowanych na szczególe i skrupulatnie wychwytujących znaczące niuanse na różnych poziomach takiego tekstu kultury. Jako przykład tekstów cyfrowych szczególnie podatnych na taką analizę podaje nie tylko gry fabularne, lecz także eksperymentujące ze swoją formą i zmierzające w kierunku dzieł artystycznych (m.in. The Graveyard autorstwa Tale of Tales).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubiński, P. (2017). Mikropoetyka wobec gier wideo, czyli minimalistyczna pochwała krótkowzroczności. Forum Poetyki, (8-9), 56-65. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26774
Dział
Teorie
Biogram autora

Piotr Kubiński, Uniwersytet Warszawski

Dr, literaturoznawca, badacz mediów cyfrowych. Stopień doktorski otrzymał na podstawie rozprawy Poetyka gier wideo nagrodzonej w Konkursie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikowaniu „DOKTORAT ’14”. Pracownik Zakładu Komparatystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych UW, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor monografii Gry wideo. Zarys poetyki. | PhD, is a literary scholar who studies digital media. His doctorate was awarded on the basis of his work Poetyka gier wideo (Poetics of Video Games), which received the Polish Communication Association award for Best Doctoral Thesis in the area of Media and Communication Studies in its “Doktorat ’14” contest. Employed in the Department of Comparative Studies at the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, he is the secretary of the Section for Intersemiotic and Intermedial Studies at UW, and recipient of a grant from the Foundation for Polish Scholarship. He is the author of the monograph Gry wideo. Zarys poetyki (Video Games. Outline of Poetics).

Referencje

 1. Aarseth, Espen. „I Fought the Law: Transgressive Play and the Implied Player”. Situated Play, Proceedings of DiGRA 2007 Conference, 2007.
 2. Höss, Rudolf. Wspomnienia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego. Przetłumaczone przez Jana Sehna. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1956.
 3. Huizinga, Johan. Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Przetłumaczone przez Maria Kurecka i Witold Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2007.
 4. Kasperski, Edward. „Współczesny neotranscendentalizm? (Wisława Szymborska: «Platon, czyli dlaczego»)”. W Komparatystyka dzisiaj, zredagowane przez Ewa Szczęsna i Edward Kasperski, T. 2. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.
 5. Kluszczyński, Ryszard Waldemar. Sztuka interaktywna: od dzieła - instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 6. Krawczak, Michał. „Programowanie interakcji: software i sztuki performatywne”. Didaskalia : gazeta teatralna., nr 112 (2012): 111–15.
 7. Kubiński, Piotr. Gry wideo: zarys poetyki. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.
 8. Kubiński, Piotr. „W stronę poetyki gier wideo”. Forum Poetyki, nr 2 (2016): 20–29.
 9. Lotman, Yuri M, i Uniwersytet Gdański. Uniwersum umysłu: semiotyczna teoria kultury. Przetłumaczone przez Bogusław Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
 10. Nabokov, Vladimir Vladimirovich. Lolita. Przetłumaczone przez Michał Kłobukowski. Warszawa: Uniwersum umysłu: semiotyczna teoria kultury, 2013.
 11. Olesińska-Górska, Monika. Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej. Zredagowane przez Andrzej Pitrus. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
 12. Przybyszewska, Agnieszka. Liberackość dzieła literackiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 13. Ricardo, Francisco J. Literary Art in Digital Performance Case Studies in New Media Art and Criticism. New York–London: Bloomsbury Academic, 2009.
 14. Roland Barthes. „Retoryka obrazu”. Przetłumaczone przez Zbigniew Kruszyński (tłum.). Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 76, nr 3 (1985): 289–302.
 15. Samyn, Michael. „Postmortem: Tale of Tales’ The Graveyard”. Udostępniono 30 czerwiec 2017. www.gamasutra.com/view/feature/132258/postmortem_tale_of_tales_the_.php?
 16. Samyn, Michael, i Auriea Harvey. „Over Games”. Udostępniono 30 czerwiec 2017. http://tale-of-tales.com/tales/OverGames.html.
 17. Schreiber, Paweł. „Eksperymentalne komputerowe gry tekstowe lat 90. a ruch notgames”. Homo Ludens : czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. 2014, nr 1 (2014): 131–40.
 18. Strużyna, Hanna, i Andrzej Strużyna. „Wyjątkowość doświadczenia śmierci w artystycznych grach wideo”. Replay : the Polish journal of games studies. 2015, nr 2 (2015): 51–63.
 19. Szymborska, Wisława. Chwila. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.
 20. „TheGraveyard”. Udostępniono 30 czerwiec 2017. http://tale-of-tales.com/TheGraveyard/