Splątane obiekty

Main Article Content

Anna Kałuża

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemów interpretacyjnych, jakie wywołują teksty oparte na powtórzeniach-przechwyceniach. Po prezentacji historycznego statusu obiektów artystycznych opartych na przechwyceniach, autorka koncentruje się na poezji Marty Podgórnik, Kiry Pietrek i Kamili Janiak. Na przykładzie wierszy tych poetek rozpatruje zagadnienia dotyczące politycznego znaczenia przechwyceń, różnic między lekturą skoncentrowaną na formalnych cechach tekstu a lekturą rozważającą konteksty estetyczno-ideologicznych uwikłań tekstów. Przygląda się także uzależnieniu wartościowania od przyjętego modelu interpretacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałuża, A. (2017). Splątane obiekty. Forum Poetyki, (8-9), 112-125. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26778
Dział
Praktyki
Biogram autora

Anna Kałuża, Uniwerstyet Śląski w Katowicach

Pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się związkami współczesnej poezji, sztuki i estetyki, autorka książek: m.in. Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku (2008), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011) i Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (2015). | Works at the Faculty of Contemporary Literature at the University of Silesia. She works on the intersections of contemporary poetry, art and aesthetics. Kałuża is the author of books including Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku (Boomerang. Essays on Late 20th and Early 21st Century Polish Poetry, 2008), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (Great Victories. Common Affairs of Poetics, Criticism and Aesthetics, 2011) and Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (Beneath the Game. How Poems and Poets Mean Today, 2015).

Referencje

 1. Bourriaud, Nicolas. Estetyka relacyjna. Przetłumaczone przez Łukasz Białkowski. Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 2012.
 2. Bourriaud, Nicolas. Postproduction: Culture as Screenplay : How Art Reprograms the World. New York: Lukas & Sternberg, 2007.
 3. Butler, Judith P. Walczące słowa: mowa nienawiści i polityka performatywu. Przetłumaczone przez Adam Ostolski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
 4. Danto, Arthur Coleman. „The Art World Revisited: Comedies of Similarity”,. W Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective, 33–54. Berkeley, Calif.: Univ. of California Press, 2008.
 5. Debord, Guy, Gil Joseph Wolman, i Marcin Adamczak,. „Przechwytywanie – instrukcja obsługi”,. W Miasto w sztuce - sztuka miasta, zredagowane przez Ewa Rewers, 316–25. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2010.
 6. Dziamski, Grzegorz. Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki. Poznań: Wydawn. Nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza, 2010.
 7. Evans, David, red. Appopriation. London–Cambridge, 2009.
 8. Fish, Stanley. Interpretacja, retoryka, polityka : eseje wybrane. Przetłumaczone przez Przekł. zbiorowy. T. 23. Horyzonty Nowoczesnośc. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2008.
 9. Łuksza, Agata. Glamour, kobiecość, widowisko: aktorka jako obiekt pożądania. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 10. „Nie pytaj, co to znaczy, zapytaj, jak tego użyć. Seminarium Stephena Wrighta w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie”, b.d. <http://www.beczmiana.pl/847,nie_pytaj_co_to_znaczy_zapytaj_jak_tego_uzyc.html&gt.
 11. Wark, McKenzie. Spektakl dezintegracji: sytuacjonistyczne drogi wyjścia z XX wieku. Przetłumaczone przez Katarzyna Makaruk. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2014.
 12. Welchman, John C. „Introduction. Global Nets: Appropriation and Postmodernity”. W Art after Appropriation: Essays on Art in the 1990s, 1–64. London: G+B Arts International, 2001.
 13. Young, James O. Cultural Appropriation and the Arts. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010