Dwa przecinki i jeden dywiz Krystyny Miłobędzkiej

Main Article Content

Łukasz Żurek

Abstrakt

Artykuł-szkic interpretacyjny poświęcony jest szczegółowej, mikrologicznej analizie dwóch wierszy Krystyny Miłobędzkiej z tomiku Imiesłowy. Autor stara się pokazać, jak trzy znaki interpunkcyjne – dwa przecinki oraz jeden dywiz – potrafią diametralnie zmienić powierzchowną interpretację utworów, w której obecność wspomnianych detali zostałaby pominięta. W zakończeniu autor stawia pytanie o to, czy w ramach analizy mikrologicznej możliwe jest mówienie o oddzieleniu od siebie interpretacji od czystej nadinterpretacji filologa-kolekcjonera.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żurek, Łukasz. (2017). Dwa przecinki i jeden dywiz Krystyny Miłobędzkiej. Forum Poetyki, (8-9), 126-135. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26779
Dział
Praktyki
Biogram autora

Łukasz Żurek, Uniwersytet Warszawski

Ur. w 1991 r., doktorant w Zakładzie Poetyki, Teorii i Metodologii Badań Literackich UW, redaktor czasopisma naukowo-kulturalnego „Tekstualia”, autor artykułów, które ukazały się w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim” i „Tekstualiach” oraz esejów krytycznoliterackich publikowanych na łamach „Dwutygodnika”, „Kultury Liberalnej”, „Niewinnych Czarodziejów” czy „biBLioteki”. W 2015 r. zajął 1. miejsce w konkursie „Krytyk z uczelni” organizowanym przez Biuro Literackie w ramach 20. Portu Literackiego.|Łukasz Żurek – born in 1991, currently a doctoral candidate at the Department of Poetics, Theory and Methodology of Literary Studies at the University of Warsaw and editor of the scholarly-cultural magazine Tekstualia. His articles have been published in Przegląd Filozoficzno-Literacki (Philosophico-Literary Survey) and Tekstualia and his essays in literary criticism in Dwutygodnik (Biweekly), Kultura Liberalna (Liberal Culture), Niewinni Czarodzieje (Innocent Sorcerers) and biBLioteka. In 2015 he won first place in the contest “Krytyk z uczelni” (A Critic from Academia), organized by Biuro Literackie as part of the 20th Port Literacki (Literary Port).

Referencje

 1. Barańczak, Stanisław. „In statu nascendi”. Twórczość, nr 9 (1971).
 2. Bogalecki, Piotr. Niedorozmowy: kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2011.
 3. Foremniak, Katarzyna. O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech: rozwój normy interpunkcyjnej od XVI wieku do współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
 4. Gumbrecht, Hans Ulrich. The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship. Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2003.
 5. Jakobson, Roman. „Podświadome modelowanie werbalne w poezji”. W W poszukiwaniu istoty języka: wybór pism, zredagowane przez Maria Renata Mayenowa i Anna Tanalska, 142–56. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
 6. Jakobson, Roman. „Poezja gramatyki i gramatyka poezji, tłum”. W W poszukiwaniu istoty języka: wybór pism, zredagowane przez Maria Renata Mayenowa, przetłumaczone przez Zbigniew Kloch, T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
 7. Lipszyc, Adam. Czas wiersza: Paul Celan i teologie literackie. Kraków-Budapeszt: Austeria, 2015.
 8. Miłobędzka, Krystyna. Imiesłowy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000.
 9. Miłobędzka, Krystyna. Zbierane, gubione, 1960-2010. Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
 10. Miłosz, Czesław. To. Kraków: Znak, 2004.
 11. Nawarecki, Aleksander. „Mikrologia, genologia, miniatura”. W Miniatura i mikrologia literacka, 1:9–29. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
 12. Sienkiewicz, Barbara. „Prawdziwy koniec hypallage?” Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2002, nr 3 (2002): 212–22.
 13. Sławiński, Janusz. „Zanik centrali”. Kresy, nr 18 (1994).
 14. Suszek, Ewelina. Szybkość, pośpiech, kompresja: „poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
 15. Szymutko, Stefan. „Po co literatura jeszcze jest?: na motywach książek Janusza Sławińskiego «Przypadki poezji» i «Miejsce interpretacji»”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2007, nr 3 (2007): 142–52.
 16. „tryb przypuszczający, warunkowy”. Udostępniono 7 luty 2017. http://sjp.pwn.pl/sjp/tryb-przypuszczajacy-warunkowy;2530925. html.
 17. Zasępa, Aleksandra. Czas (w) poezji Krystyny Miłobędzkiej, 2016