Czytanie gier, gra w czytanie
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

ludologia
gry video
immerja
poetyka gier wideo

Jak cytować

Kulesza-Gulczyńska, B. (2017). Czytanie gier, gra w czytanie. Forum Poetyki, (8-9), 196–203. https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26785

Abstrakt

W swojej książce Gry wideo. Zarys poetyki Piotr Kubiński umiejętnie zachowuje równowagę pomiędzy porównywaniem szczególnego zjawiska, jakim są gry wideo, do innych sztuk i próbą opisu nowego fenomenu z wykorzystaniem niektórych tradycyjnych kategorii, a podkreślaniem ich znaczącej odrębności oraz cech charakterystycznych. Poszukując adekwatnych narzędzi badania nowego zjawiska, autor wieloaspektowo analizuje rozmaite przykłady, rozpatrując takie kategorie, jak immersja, emersja oraz graficzny interfejs użytkownika. Porusza także problem związków gier wideo z innymi gatunkami sztuki, czyniąc to nie tylko w rozdziale temu poświęconym, ale i w całej publikacji. Egzemplifikację wspiera przejrzystym i interesującym materiałem ilustracyjnym. Książka ta wydaje się istotnym elementem w polskich badaniach nad grami wideo, szczególnie ze względu na wprowadzenie i szczegółowe omówienie pojęcia emersji, ale także ze względu na wnikliwe odczytania konkretnych zabiegów artystycznych i tropów.

https://doi.org/10.14746/fp.2017.8-9.26785
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Frasca, Gonzalo. „Ludology meets narratology. Similitude and differences between (video)games and narrative”, b.d. http://www.ludology.org/articles/ludology.html.

Kubiński, Piotr. Gry wideo: zarys poetyki. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.

Surdyk, Augustyn. „Status naukowy ludologii: przyczynek do dyskusji”. ,,Homo Ludens" 1/2009, nr 223–243 (b.d.)