Drugi rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej

Main Article Content

Jan Rybicki

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy ilościowej najczęstszych słów korpusu ponad 2500 tekstów polskich: literatura polska od XIV do XXI wieku oraz polskie przekłady z angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i (w mniejszym stopniu) innych języków. Wykazano istnienie w korpusie silnego sygnału rodzajowego i sygnału języka wyjściowego. Wyniki wskazują również na wyraźną odrębność stylometryczną języka polskich przekładów szekspirowskich i ich bardzo silne podobieństwo stylometryczne do polskiego dramatu romantycznego i neoromantycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rybicki, J. (2017). Drugi rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej. Forum Poetyki, (10), 6-21. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26789
Dział
Teorie
Biogram autora

Jan Rybicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jan Rybicki (ur. 1963) – absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ (1987). Wykładał na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym (1991–2000, 2001–2011) oraz na Rice University w Houston (1996–1997, 2000–2001). Od roku 2011 jest adiunktem IFA UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na stylometrii komputerowej języka literackiego w oryginale i przekładzie. Oprócz artykułów naukowych udziela się jako tłumacz literatury anglojęzycznej – przetłumaczył już ok. 30 powieści takich pisarzy, jak Kingsley Amis, John le Carré, Douglas Coupland, William Golding, Nadine Gordimer, Francis Scott Fitzgerald, Kazuo Ishiguro, Kenzaburō Ōe czy Kurt Vonnegut.

Referencje

 1. Bastian, Mathieu, i Sebastien Heymann. „Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks”. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2009.
 2. Blondel, Vincent D, Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, i Etienne Lefebvre. „Fast unfolding of communities in large networks”. J. Stat. Mech. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, nr 10 (2008).
 3. Burrows, John. „Delta: A Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship”. Literary and Linguistic Computing 17 (2002).
 4. Burrows, John. „The Englishing of Juvenal: Computational Stylistics and Translated Texts”. Style 36, nr 4 (2002): 677–98.
 5. Burrows, John. „Tiptoeing into the Infinite: Testing for Evidence of National Differences in the Language of English Narrative”. W Research in Humanities Computing, zredagowane przez Susan M Hockey i Nancy Ide. Oxford: Oxford University Press, 1996.
 6. Burrows, John Frederick. Computation into criticism: a study of Jane Austen’s novels and experiment in method. Oxford: Clarendon Press, 1987.
 7. Connors, Luisa. Computational Stylistics, Cognitive Grammar, and the Tragedy of Mariam: Combining Formal and Contextual Approaches in a Computational Study of Early Modern Tragedy. Newcastle: University of Newcastle, 2013.
 8. Eder, Maciej. „Does size matter? Authorship attribution, small samples, big problem”. Literary and Linguistic Computing, nr 30 (2015).
 9. Eder, Maciej. „Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu: przykład stylometrii”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 2014, nr 2 (2014): 90–105.
 10. Eder, Maciej. „Visualization in Stylometry: Cluster Analysis Using Networks”. Digital Scholarship in the Humanities 32, nr 1 (2017): 50–64.
 11. Eder, Maciej, Rafał Górski, i Jan Rybicki. „Stylistic Fingerprints, POS Tags and Inflected Languages: A Case Study in Polish”. W Qualico 2014: Book of Abstracts. Olomouc: Palacky University, 2014.
 12. Eder, Maciej, Mike Kestemont, i Jan Rybicki. „Stylometry with R: A Package for Computational Text Analysis”. R J. R Journal 8, nr 1 (2016): 107–21.
 13. Evert, Stefan, Thomas Proisl, Fotis Jannidis, Isabella Reger, Steffen Pielström, Christof Schöch, i Thorsten Vitt. „Understanding and Explaining Delta Measures for Authorship Attribution”. Digital Scholarship in the Humanities 32 (2017). https://academic.oup.com/dsh/article-abstract/doi/10.1093/llc/fqx023/3865676/Understanding-and-explaining-Delta-measures-for.
 14. Hoover, David. „Quantitative Analysis and Literary Studies”. W A Companion to Digital Literary Studies, zredagowane przez Raymond George Siemens i Susan Schreibman. Oxford: Blackwell, 2007.
 15. Jacomy, Mathieu, Tommaso Venturini, Sebastien Heymann, Mathieu Bastian, i Mark R Muldoon. „ForceAtlas2, a Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software”. PLoS ONE 9, nr 6 (2014).
 16. Jockers, Matthew Lee. Macroanalysis: digital methods and literary history. Champaign: University of Illinois Press, 2013.
 17. Krajewska, Wanda. Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887–1918). Informacje. Sądy. Przekłady. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
 18. McCarty W, i McCarty W. „Getting There from Here. Remembering the Future of Digital Humanities: Roberto Busa Award Lecture 2013”. Literary and Linguistic Computing 29, nr 3 (2014).
 19. Moretti, Franco. Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 20. R Core Team. „R: A language and environment for statistical computing”. Udostępniono 14 lipiec 2017. http://www.R-project.org/.
 21. Rizzo, Maria L. Statistical Computing with R, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2084492.
 22. Rybicki, Jan. „Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 2014, nr 2 (2014): 106–28.
 23. Rybicki, Jan. „Stylometric Translator Attribution: Do Translators Leave Lexical Traces?” W The translator and the computer, zredagowane przez Tadeusz Piotrowski i Łukasz Grabowski. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 2013.
 24. Rybicki, Jan. „The Great Mystery of the (Almost) Invisible Translator: Stylometry in Translation”. W Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies. Apractical Guide to Descriptive Translation Research, zredagowane przez Michael P Oakes. Amsterdam: J. Benjamins, 2012.
 25. Rybicki, Jan. „Vive la différence: Tracing the (authorial) gender signal by multivariate analysis of word frequencies”. Digital Scholarship in the Humanities 31, nr 4 (2016): 746–61.
 26. Rybicki, Jan, i Maciej Eder. „Deeper Delta across genres and languages: do we really need the most frequent words?” Literary and Linguistic Computing 26, nr 3 (2011).
 27. Rybicki, Jan, i Magda Heydel. „The stylistics and stylometry of collaborative translation: Woolf’s Night and Day in Polish”. Literary and Linguistic Computing, nr 4 (2013).
 28. Sedelow, Sally Yeates, i Walter A Sedelow. A Preface to Computational Stylistics. Santa Monica: System Development Corp., 1964.
 29. Smith, Peter, i John W. Aldridge. „Improving Authorship Attribution: Optimizing Burrows’ Delta Method”. Journal of Quantitative Linguistics 18, nr 1 (2011): 63–88.
 30. Stachurski, Edward. Słowa-klucze polskiej epiki romantycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 1998.
 31. Walter, K. , K. Price, i Christof Schoech. „Fine-tuning our stylometric tools: Investigating authorship, genre, and form in French classical theater”. W Digital Humanities 2013 Conference Abstracts. Lincoln, 2013