Eksperymentalna historia literatury?

Main Article Content

Borys Szumański

Abstrakt

Szkic krytyczny poświęcony przełożonej na język polski w 2016 roku książce Franca Morettiego Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury. Krytyczny ogląd koncentruje się przede wszystkim wokół pierwszego członu tytułowej triady i poddaje pod rozwagę sposób zaaplikowania metodologii nauk empirycznych do badania literatury, który zaproponował komparatysta z Uniwersytetu Stanforda. Prowadzone rozważania stają się okazją do postawienia pytania o dzisiejsze relacje między naukami humanistycznymi i ścisłymi. Odpowiedź na nie prowadzi ostatecznie do zakwestionowania owego podziału i, idąc w ślad za propozycją Morettiego, sprzyja wyłonieniu się nowego, zainspirowanego dyskursywnymi praktykami nauk ścisłych podejścia w badaniach literackich. Nie ma tu jednak mowy o podejściu eksperymentalnym, jak sugerował włoski badacz, a raczej eksperymentatorskim – propagującym kreatywność, otwartość i poszukiwanie nowych, zaskakujących metod, omawiania klasycznych, filologicznych zagadnień.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szumański, B. (2017). Eksperymentalna historia literatury?. Forum Poetyki, (10), 146-159. https://doi.org/10.14746/fp.2017.10.26800
Dział
Krytyki
Biogram autora

Borys Szumański

Borys Szumański – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, student psychologii. Przygotowuje rozprawę doktorską, pt. „Dyskurs o przekładzie w świetle teorii psychoanalitycznych”.|Borys Szumański is a Ph.D. Student at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland and a student of psychology. He is currently working on his Ph.D. dissertation entitled The interrelations be-tween translation criticism and psychoanalytical theories.

Referencje

  1. Bayard, Pierre, Magdalena Kowalska, i Państwowy Instytut Wydawniczy. Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało? Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015.
  2. Foucault, Michel. Porządek dyskursu: wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002.
  3. Moretti, Franco. Graphs, maps, trees: abstract models for literary history. London: Verso, 2007.
  4. Moretti, Franco. Wykresy, mapy, drzewa: abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
  5. Nycz, Ryszard. „Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego”,. W Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia i problemy, zredagowane przez Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.
  6. Stanisław Barańczak. „Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia”. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja 3 (1990)