Nowość

Main Article Content

Gerard Ronge

Abstrakt

Hasło jest próbą scharakteryzowania pojęcia „nowości” jako terminu poetologicznego. Termin zostaje omówiony w odniesieniu do najważniejszego dla omawianego problemu tekstu Stefana Morawskiego Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej, ważnego dla dziejów kształtowania się pojęcia tak zwanego sporu starożytników z nowożytnikami oraz do wybranych sposobów rozumienia pojęcia w refleksji nad sztuką awangardową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ronge, G. (2021). Nowość. Forum Poetyki, (26), 110-123. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30851
Dział
Słownik poetologiczny
Biogram autora

Gerard Ronge, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gerard Ronge – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik projektu „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. Oryginalność po postmodernizmie” realizowanego w ramach programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Interesuje się teorią i filozofią literatury.

Referencje

  1. Attridge, Derek. Jednostkowość literatury. Przetłumaczone przez Paweł Mościcki. Kraków: Universitas, 2007.
  2. Charbonnier, Georges. „Zegary i maszyny parowe”. W: Rozmowy z Claude Lévy-Straussem, przetłumaczone przez Jacek Trznadel, 25–35. Warszawa: Czytelnik, 1968.
  3. Derrida, Jacques, i Derek Attridge. „Ta dziwna instytucja zwana literaturą”. Przetłumaczone przez Michał Paweł Markowski. Literatura na Świecie 328–329, nr 11–12 (1998): 176–225.
  4. Groys, Boris. Art Power. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2008.
  5. Gurevič, Aron Âkovlevič. Kategorie kultury średniowiecznej. Przetłumaczone przez Józef Dancygier. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  6. Kierkegaard, Søren. Okruchy filozoficzne; Chwila. Zredagowane i przetłumaczone przez Karol Toeplitz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
  7. Morawski, Stefan. „Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej. Rys syntetyczny”. Studia Filozoficzne 219, nr 2 (1984): 43–65.
  8. Reizow, Boris. „U źródeł estetyki romantyzmu: antyk i romantyzm”. Przetłumaczone przez Zbigniew Maciejewski. Pamiętnik Literacki 69, nr 1 (1978): 291–309.