Nowość
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

nowość
oryginalność
spór starożytników z nowożytnikami
Reizow
Morawski
awangarda
literatura

Jak cytować

Ronge, G. (2021). Nowość. Forum Poetyki, (26), 110–123. https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30851

Abstrakt

Hasło jest próbą scharakteryzowania pojęcia „nowości” jako terminu poetologicznego. Termin zostaje omówiony w odniesieniu do najważniejszego dla omawianego problemu tekstu Stefana Morawskiego Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej, ważnego dla dziejów kształtowania się pojęcia tak zwanego sporu starożytników z nowożytnikami oraz do wybranych sposobów rozumienia pojęcia w refleksji nad sztuką awangardową.

https://doi.org/10.14746/fp.2021.26.30851
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Attridge, Derek. Jednostkowość literatury. Przetłumaczone przez Paweł Mościcki. Kraków: Universitas, 2007.

Charbonnier, Georges. „Zegary i maszyny parowe”. W: Rozmowy z Claude Lévy-Straussem, przetłumaczone przez Jacek Trznadel, 25–35. Warszawa: Czytelnik, 1968.

Derrida, Jacques, i Derek Attridge. „Ta dziwna instytucja zwana literaturą”. Przetłumaczone przez Michał Paweł Markowski. Literatura na Świecie 328–329, nr 11–12 (1998): 176–225.

Groys, Boris. Art Power. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2008.

Gurevič, Aron Âkovlevič. Kategorie kultury średniowiecznej. Przetłumaczone przez Józef Dancygier. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

Kierkegaard, Søren. Okruchy filozoficzne; Chwila. Zredagowane i przetłumaczone przez Karol Toeplitz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Morawski, Stefan. „Perypetie problematyki nowości w dziejach myśli estetycznej. Rys syntetyczny”. Studia Filozoficzne 219, nr 2 (1984): 43–65.

Reizow, Boris. „U źródeł estetyki romantyzmu: antyk i romantyzm”. Przetłumaczone przez Zbigniew Maciejewski. Pamiętnik Literacki 69, nr 1 (1978): 291–309.