Contemporary architect’s self-education on the issues concerning architecture history. Selected problems
PDF (English)

Słowa kluczowe

architecture
history
education

Jak cytować

CHRZANOWSKA, O. . (2019). Contemporary architect’s self-education on the issues concerning architecture history. Selected problems. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 403–417. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.17

Abstrakt

Olga Chrzanowska, Contemporary architect’s self-education on the issues concerning architecture history. Selected problems. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 403-417. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.17

The aim of this text is to describe the risks faced by contemporary architects when undertaking to learn, either directly or indirectly, about architecture in the era of the Internet and mass consumption of culture. The role of architect’s self-education on the issues concerning architecture history and aesthetic empathy theory in the context of everyday architectural landscapes. As an example, the historical foundations for the thinking on modernity in designs of the three architects: Peter Zumthor, Christian de Portzamparc and David Chipperfield

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.17
PDF (English)

Bibliografia

Bauman Z., Między chwilą a pięknem o sztuce w rozpędzonym świecie, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2010.

Benjamin W., Recent Writings, New Documents, Vancouver Canada, L.A. USA 2013.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Czerni K., Jerzy Nowosielski Sztuka po końcu świata Rozmowy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Ostrowski W., Urbanistyka współczesna, Wydawnictwo Arkady, Wrocław 1975.

Semes S., The future of the past, W.W. Norton and Company, New York, USA, London, England 2009.

Śliwiński P., Poezja to sprawa gardłowa, Gazeta Wyborcza dodatek Duży Format 04.02.16.

Tatarkiewicz W., Historia Estetyki tom II Estetyka Średniowieczna, Wydawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1960.

Tyszkiewiczowa T., Notatki 1940-1983, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2013.

Zumthor P., Myślenie architekturą, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010.

Internet sources

Interview given by Arvo Pärt to Björk, Modern Minimalists, BBC documentaries 1997, at: https://youtube.com/watch?v=9hTLf8Nz160 [accessed on 27.02.2016]

List of illustrations

All the photographs are the property of the author.

A person drawing from life, Rome, Italy 2016

Sketchbooks and notepads, 2016

Bent glazing and walls from the 19th century in the Karol Poznański’s palace at ul. Gdańska, view of the northern façade, Łódź, Poland 2016

Proportions of roof and walls in a simple 19th century house, Zgierz, Poland 2016

The Louvre, Paris, France 2016 the so-called Louvre of Łódź, the palace of Izrael Poznanski from the 19th century at ul. Ogrodowa, view from the garden, Łódź, Poland 2016

Erechtheion on the Acropolis, detail, Athens, Greece 2008

Modern corner of the Neues Museum, Berlin, Germany 2015

Details of the modern railing at the Neues Museum, Berlin, Germany 2015

St. Peter’s Basilica in Rome, Italy 2012

Pastel drawing of the St. Benedict’s Chapel in Sumvig (the author of the drawing will be revealed after decoding the study), 2012

Tower, a simple form of great universality, Sforza Castle from the 15th to the 16th centuries, view to the north from Piazza Castello, Milan, Italy 2014

Residential development at rue des HautesFormes, view from avenue Edison eastwards, Paris, France 2016

Cross-section of Opéra Garnier, view of a model (the model is part of the exhibition at Musee d’Orsay), Paris, France 2016

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.