The child-nature-time relationship-New challenges for special education in the 21st century – study report
PDF (English)

Słowa kluczowe

nature
child
time
nature deficit disorder
sustainable development
special education

Jak cytować

GODAWA, J. . (2019). The child-nature-time relationship-New challenges for special education in the 21st century – study report. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 83–98. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.04

Abstrakt

Joanna Godawa, The child-nature-time relationship-New challenges for special education in the 21st century – study report. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 83–98. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.04 The objective of the article is to show an individual’s relationship with nature in the context of the nature deficit disorder. In light of the limited volume of Polish studies concerning children and nature, the author had conducted a study concerning the relationship between children with special education needs and nature. The research shown in this article is part of a broader study conducted by the author of the article and concerning the nature deficit disorder.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.04
PDF (English)

Bibliografia

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, p. 162.

Kulik R., Przyrodę trzeba mieć przede wszystkim ułożoną w sobie, [in:] W dziką stronę. Rozmowy o edukacji w przyrodzie, Wydawnictwo Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź 2016, p. 50.

Macnaghten P., Urry J., Alternatywne Przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, pp. 184–191.

Meyer M., Pedagogika przeżywania, [in:] Adamczuk E. (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 4, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, pp. 239–242.

Louv R., Ostanie dziecko lasu. Jak uchronić dzieci przed zespołem deficytu natury, Mamania, Grupa wydawnicza Relacja, Warszawa 2008, pp. 148–155.

Sampson D.S., Kalosze pełne kijanek. Jak dzięki rozwijaniu miłości do przyrody wychować kreatywne, odważne i odpowiedzialne dziecko, Wydawnictwo Vivante, Białystok 2016, pp. 79–80.

Szadzińska E., Zrównoważony rozwój inspiracją dla zmian w edukacji wczesnoszkolnej,

„Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, vol. XXXVI, issue 1, p. 30.

W. Szymborska, The Silence of Plants, transl. by Joanna Trzeciak <https://www.poetrynook.com/poem/silence-plants>.

Włodarczyk E., Kultura, [in:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. vol. 2, G-Ł.ed. by E. Adamczuk, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, p. 950.

<https://airly.eu/pl> [19.08.2019].

<http://stat.gov.pl> [19.08.2019].

<http://unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860> [30.05.2091].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.