Inclusive Special School Teachers’ Self-Assessment of their Diagnostic and Therapeutic Knowledge and Skills
PDF (English)

Słowa kluczowe

diagnostic competences
therapeutic competences
knowledge selfassessment
self-assessment of skills

Jak cytować

BORZĘCKA, A. (2019). Inclusive Special School Teachers’ Self-Assessment of their Diagnostic and Therapeutic Knowledge and Skills. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 181–195. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.09

Abstrakt

Anna Borzęcka, Inclusive Special School Teachers’ Self-Assessment of their Diagnostic and Therapeutic Knowledge and Skills. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 181–195. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.09
Diagnostic and therapeutic competences are necessary for the effectiveness of didactic and educational interventions undertaken by a professional specialist school teacher. In order for the teacher to be able to cope with the tasks assigned by special pedagogy, he must have theoretical and practical preparation in the field of diagnosis and therapy. The future of a special school pupil will depend on his knowledge and skills. The article presents research on declarative sources of teaching knowledge and skills in the field of diagnosis and therapy as well as their selfassessment, taking into account nominal variables (age and job seniority).

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.09
PDF (English)

Bibliografia

Borzęcka A., Kompetencje nauczyciela – pedagoga specjalnego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [in:] Nauczyciel-Dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej, ed. A. Borzęcka and A. Twaróg-Kanus, Wydawnictwo LIBRON –Filip Lohner, Kraków 2018.

Dykcik W., Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [in:] Pedagogika specjalna, ed. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

Gajdzica A., Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole, [in:] Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły, ed. Z Gajdzica, J. Rottermund, A. Klinik, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

M. Klimek, Kompetencje diagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. XXXV, issue 1 – 2016.

Korzon A., Motywy wyboru zawodu pedagoga specjalnego, [in:] Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej, ed. P. Majewicz and A. Mikrut, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Gliwice - Kraków 2008.

T. Pilch, ed., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. IV, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2004.

Strykowski W., Nauczyciel i jego kompetencje, [in:] Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, ed. by W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Wydawnictwo „eMPi2”, Poznań 2007.

Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.