Knowledge of the Poznan region citizens about speech therapy profession
PDF (English)

Słowa kluczowe

speech therapist’s competences
speech therapy
speech therapist

Jak cytować

TRĘBACZ, A. . (2019). Knowledge of the Poznan region citizens about speech therapy profession. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 197–221. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.10

Abstrakt

Agata Trębacz, Knowledge of the Poznan region citizens about speech therapy profession. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 197–221. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.10
In recent years, the speech-language pathology has developed dynamically. It plays a growing role not only in the area of education but also in the field of medicine. Teaching correct articulation is just one of possible challenges faced by speechlanguage pathologists. The multidisciplinary context of that field of knowledge can be seen in various subfields of speech-language pathology which have evolved over time. Therefore, the primary objective of the conducted research was to assess the awareness of the importance of speech-language pathologists in everyday life of children and adults. The research was carried out among 50 respondents in the city of Poznań and provided the ground for discussion on the subject being the core issue of the presented paper.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.10
PDF (English)

Bibliografia

Cieszyńska-Rożek J., Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Omega State Systems, Kraków 2013.

Czajkowska A., „Współpraca fizjoterapeuty i specjalisty wczesnej interwencji logopedycznej w terapii niemowląt z grupy ryzyka”, Forum Logopedyczne 2016, no. 24, pp. 159-163.

Filipiak S., „Ocena myślenia logicznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa na podstawie układania historyjek obrazkowych”, [in:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Vol. XXXI, 1, Lublin 2018.

Gacka E., „Zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji u dzieci”, Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej 2019, no. 21, p. 136.

Grabias S., „Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego”, [in:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, eds. S. Grabias, M. Kurowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, pp. 32–39.

Gromkowska-Melosik A., „Feminizacja zawodu nauczycielskiego – ‘różowe kołnierzyki’ i paradoksy rynku pracy”, Studia Edukacyjne, 2013, no. 25, pp. 85–100.

Gunia G., „Strategie podwyższania jakości życia osób z zaburzeniami komunikacji”, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 2017, Vol. LXX, p. 36.

Hamerlińska-Latecka A., Onkologopedia – logopedia wobec chorób nowotworowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.

Kaczorowska-Bray K., „Gerontologopedia, czyli starość w perspektywie logopedycznej”, Konteksty społeczne 2017, vol. 5, no. 1(9), p. 140.

Kaczorowska-Bray K., Milewski S., Wczesna interwencja logopedyczna, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016.

Kaptur E., Sławek J., „Od karmienia do mówienia. Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy”, Forum Logopedy 2017, no. 22, pp. 40–41.

Kupisiewicz M., Słownik Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowego PWN, Warsaw 2013.

Michalak-Widera I., Oczadły J., „Logopedyczne fakty i mity”, Forum logopedyczne, 2013, no. 21, p. 22.

Michalik M., „Transdyscyplinarność logopedii – między metodologiczną koniecznością a teoretyczną utopią”, [in:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, eds. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, pp. 32–43.

Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Kamińska B., „Późna dorosłość z perspektywy logopedii”, Pogranicze. Studia społeczne 2016, Vol. XXVIII, p. 179.

Muzyka-Furtak E., Surdologopedia. Teoria i praktyka, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.

Pluta-Wojciechowska D., Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017.

Pluta-Wojciechowska D., Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2015.

Pluta-Wojciechowska D., „Dokąd zmierza logopedia?”, [in:] Forum logopedyczne 2013, no. 21, p. 9.

Pluta-Wojciechowska D., Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.

Rocławski B., Słuch fonetyczny i fonemowy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.

Smyczek A., „Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approach) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się”, [in:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, ed. J. Błeszyński, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, p. 64.

Zaorska M., „Tyflologopedia jako subdyscyplina szczegółowa logopedii oraz element jej współczesnej koncepcji strukturalnej”, Przegląd Badań Edukacyjnych 2016, no. 21, pp. 149–162.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.