Women’s knowledge of the development and communication of children with Fetal Alcohol Syndrome (FAS)

Main Article Content

Justyna Cybulska
Ewelina Zając

Abstrakt

The aim of the article is to analyze the results of surveys on women’s knowledge about FAS and its consequences for the development of a child’s speech and communication. 130 women between 18 and 50 years old took part in the survey. A significant proportion of the surveyed women are aware of the problems and consequences of Fetal Alcohol Syndrome caused by the mother’s alcohol consumption during pregnancy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cybulska, J., & Zając, E. (2021). Women’s knowledge of the development and communication of children with Fetal Alcohol Syndrome (FAS). Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (32), 101-112. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.32.06
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Banach M., Dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, Fundacja Oświecenia Publicznego, Kraków 2004.
 2. Banach M., Matejek J., W trosce o zdrowie dziecka i twoje. Płodowy zespół alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy, Wydawnictwo ≪scriptum≫, Kraków 2016.
 3. Hryniewicz D., Specyfikacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2007.
 4. Jadczak-Szumiło T., Kałamajska-Liszcz K., Liszcz K., Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, Warszawa 2018.
 5. Jadczak-Szumiło T., Problemy diagnostyczne dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) – możliwości wykorzystania testu WISC-R w diagnozie różnicowej, Unpublished doctoral dissertation written under the supervision of prof. E. Hornowska, UAM Poznań 2014.
 6. Klecka M., Janas-Kozik M., Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009.
 7. Klimczak J., Fetal Alcohol Syndrome – czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód, [in:] red. M. Banach, Alkoholowy zespół płodu teoria diagnoza praktyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, p. 147 – 155.
 8. Komorowska M., Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD, „Remedium” 9, 2007, s. 24-25.
 9. Krakowiak M., Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z zespołem poalkoholowym (FAS), [in:] eds. J. Panasiuk, S. Grabias, T. Woźniak, Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 419-435.
 10. Pawłowska-Jaroń H., Płodowy zespół alkoholowy – zagadnienia mowy i percepcji, „Szkoła Specjalna” 2, 2010, p. 113-120.
 11. Pawłowska-Jaroń H., Sfery zaburzonego rozwoju u dzieci z FASD, [in:] eds. M. Michalik, A. Siudak, NOWA LOGOPEDIA. Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, vol. 2, Collegium Columbinum, Kraków 2011, p. 123-139.