Przyczynek do historii rozwoju prawa i lingua legis w Korei

Main Article Content

Emilia Wojtasik

Abstrakt

Poniższy artykuł ma na celu zaprezentowanie przebiegu procesu kształtowania się prawa i jego języka na terenie Półwyspu Koreańskiego jako tła dla kierunku zapożyczeń w koreańskim języku prawa. W tym celu przeanalizowano nie tylko wybrane koreańskie akty prawne ze szczególnym wskazaniem głównych ich założeń, ważnych dla formujących się wówczas państw koreańskich, ale także wskazano poszczególne terminy prawa koreańskiego jak i kierunek ich pojawienia się w rzeczywistości prawnej państw koreańskich. Historia formowania się języka prawa na Półwyspie została przedstawiona chronologicznie i posłużyła do zaprezentowania procesu zapożyczeń w koreańskiej prawnej i prawniczej warstwie językowej jako jednej z cech języka prawa. Proces zapożyczania poszczególnych terminów specjalistycznych został zobrazowany przykładami z koreańskiego języka prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtasik, E. (2014). Przyczynek do historii rozwoju prawa i lingua legis w Korei. Investigationes Linguisticae, (31), 43-56. https://doi.org/10.14746/il.2014.31.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. An, Byeong-hui., Lee, Gwang-ho. 2007. 중세국어문법론 中世國語文法論 [Teoria gramatyki średniowiecznego języka koreańskiego], Seoul: Haksa
 2. Hahm, Pyong-Choon. 1967. The Korean political tradition and law. Seoul: Royal Asiatic Society Korea Branch
 3. Keum, Jang-Tae. 2013. Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej. tłum. Lee. Haesung., Barańska. D. Warszawa: Kwiaty Orientu,
 4. Introduction to Korean Law. 2013. (ed.) Korea Legislation Research Institute, SpringerHeidelberg-New York-Dordrecht-London.
 5. Janasiak, Ch. J., 2012. Wczesna prasa koreańska – modernizacja pisma i języka. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 6. Keller, J. (red.). 1980. Religie Azji, Afryki, Ameryki, Australii i Oceanii. Warszawa: Iskry
 7. Kim, Kipyo. 2013. Overview. w: Introduction to Korean Law. (ed.) Korea Legislation Research Institute, Springer Heidelberg-New York-Dordrecht-London.
 8. Lee, Iksop., Ramsey, R. S. 2000. The Korean Language, Seoul: SUNY Press,.
 9. Matulewska, A. 2007. Lingua Legis in Translation. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
 10. Mo, Jongryn., Brady, D.W. (ed.). 2010. The rule of Law in South Korea. Stanford: Hoover Institution Press, Stanford University.
 11. Ogarek-Czoj, H., 1984. Tonghak – nauka Wschodu. Warszawa: Iskry
 12. Ogarek-Czoj, H., 2003. Klasyczna literatura koreańska. Warszawa: DIALOG
 13. Ogarek-Czoj, H., 2007. Literatura koreańska XX wieku. Warszawa: DIALOG
 14. Rurarz, J.P., 2009. Historia Korei. Warszawa: DIALOG
 15. Rybicka-Nowacka, H., 1973. Rzeczowniki zapożyczone z łaciny w j. polskim XVII wieku. Wrocław: Ossolineum
 16. Sohn, Ho-Min. 1999, 2001. The Korean Language. London: Cambridge University Press.
 17. [@:] www. mtcha.com.ne.kr/korea-term/gososun/term6-8jo%20gumbub.html
 18. Słownik Koreańsko-Koreański: [@:] http://krdic.naver.com
 19. Wojtasik, E. 2009. 한자/사자/고사성어 (Hanja/Saja/Gosa Seongo) – powiedzenia i zwroty pochodzenia chińskiego w języku koreańskim – uwarunkowania historyczno-kulturowe. w: Wokół słów i znaczeń. T III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych. (red.) Milewska., B., Rzedzicka, S. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego