Terminologia prawa rzeczowego w aspekcie tłumaczeniowym chińsko-polskim

Main Article Content

Paulina Kozanecka

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza podstawowej chińskiej terminologii prawnej i prawniczej związanej z prawem rzeczowym przetłumaczenie badanych terminów na język polski. Materiał badawczy stanowiła księga druga polskiego Kodeksu cywilnego z 1964 r. („Własność i inne prawa rzeczowe”) oraz chińska Ustawa o prawach rzeczowych z 2007 r., a także literatura prawnicza z zakresu prawa rzeczowego. Autorka skupia się głównie na terminach dotyczących praw rzeczowych w ogólności oraz przedmiotach i podmiotach poszczególnych praw rzeczowych. Z uwagi na fakt, że w języku prawnym i prawniczym dużą rolę odgrywają określone zwroty, dlatego też analizie poddane zostały nie tylko pojedyncze słowa, ale i całe syntagmy – terminy przedstawione zostały głównie wewnątrz fraz. Choć instytucje chińskiego i polskiego prawa rzeczowego w pewnym stopniu się różnią, terminologia zdaje się być dość zbieżna. Jednakże tłumacz powinien zachować ostrożność w poszukiwaniu odpowiedniego ekwiwalentu, ponieważ dosłowne tłumaczenia nie zawsze pokrywają się z polskimi ekwiwalentami ustawowymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozanecka, P. (2014). Terminologia prawa rzeczowego w aspekcie tłumaczeniowym chińsko-polskim. Investigationes Linguisticae, (31), 71-90. https://doi.org/10.14746/il.2014.31.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Brzozowski A., Kocot W. J., Opalski W. 2012. Prawo rzeczowe: Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 2. Dadańska K. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Doliwa A. 2010. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Gniewek E. 2012. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 5. Gniewek E., Machnikowski P. (Ed.) 2013. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 6. Grzybek J. 2013. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w przekładzie chińsko-polskim i polsko-chińskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT.
 7. Hałas B. 1995. Terminologia języka prawnego. Zielona Góra: WSP TK.
 8. Jones W. C. (Ed.) 1989. Basic Principles of Civil Law in China. New York: M. E. Sharpe, Inc.
 9. Kłos P., Matulewska A., Nowak-Korcz P. 2007. Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny. w: „Investigationes Linguisticae”, vol. XV, pp. 80-99.
 10. Malinowski A. 2012. Polski tekst prawny: Opracowanie treściowe i redakcyjne. Wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 11. Nida E. (2012). Formal Equivalence and Dynamic Equivalence. w: Zhang Sijie (张思洁) (Ed.) 法律英语翻译读本. 南京: 南京大学出版社, pp. 86-102.
 12. Nida E., Taber Ch. 1969. The Nature of Translating. w: Liao Qiyi (廖七一) (Ed.) 2010. Contemporary Translation Studies in the West: A Reader. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, pp. 39-58.
 13. Oziewicz E. 2010. 60 lat polsko-chińskich stosunków gospodarczych. w: Włodarski J., Zeidler K., Burdelski M. (Ed.). Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 573-583.
 14. Pan Qingyun (潘庆云) 1991. 法律语体探索. 昆明: 云南人民出版社.
 15. Roszkowski S. 1999. The Language of Law as Sublanguage. W: Tomaszczyk J. (Ed.) Aspects of Legal Language and Legal Translation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 7-16.
 16. Song Bingyong (宋炳庸), Guo Yukun (郭玉坤) 2013. 实用民法总则. 北京: 法律出版社.
 17. Wei Zhenying (魏振瀛) (Ed.) 2013. 民法. 北京: 北京大学出版社.
 18. Wronkowska S. 2005. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Ars boni et aequi.
 19. Yang Lixin (杨立新) 2013. 物权法. 北京: 法律出版社.
 20. Yin Tian (尹田) 2013. 物权法. 北京: 北京大学出版社.
 21. Zedler F. 2010. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa i postępowania cywilnego w aspekcie translatologicznym z języka polskiego na angielski. W: „Legilingwistyka Porównawcza”, vol. 3. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, pp. 93-114.
 22. Zhou Yang (周洋) (Ed.) 2014. 物权: 常见法律问题及纠纷解决法条速查与文书范本. 北京: 法律出版社.
 23. Zhang L. 2004. The Codification of Civil Law in China: History, Current Situation and Prospective. w: Studium Iuris, vol.7/8, 2004, pp. 896-908.