Różnice leksykalne w wypowiedziach zwolenników i przeciwników dopuszczalności aborcji - analiza anglojęzycznych grup w serwisie Facebook

Main Article Content

Klaudia Ćwierz
Ramona Cossengue Casimiro
Barbara Konat

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest empiryczne ustalenie różnic leksykalnych w grupach dyskusyjnych reprezentujących odmienne postawy względem aborcji. Chcemy pokazać, w jaki sposób grupy te stosują odmienny opis świata, poprzez wybór odmiennego słownictwa. Materiał został zebrany w grupach dyskusyjnych na portalu społecznościowym Facebook, a analiza została przeprowadzona metodami statystycznymi w postaci uczenia maszynowego z wykorzystaniem klasyfikatorów bazujących na zestawach cech “bag of words” oraz “n-gram”. Zastosowano także jakościową analizę słów kluczowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ćwierz, K., Cossengue Casimiro, R., & Konat, B. (2018). Różnice leksykalne w wypowiedziach zwolenników i przeciwników dopuszczalności aborcji - analiza anglojęzycznych grup w serwisie Facebook. Investigationes Linguisticae, 37, 34-43. https://doi.org/10.14746/il.2017.37.3.
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Anthony, L. (2013). Developing AntConc for a new generation of corpus linguists. Proceedings of the Corpus Linguistics Conference (CL 2013), July 22-26, 2013. Lancaster University, UK, pp. 14-16.
 2. Apache OpenNLP (2017). The Apache Software Foundation. (Dostęp 2 kwietnia 2017). Strona oprogramowania: https://opennlp.apache.org/
 3. Bartmiński, J. (1999). Językowy obraz świata. Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 4. Gabrielatos, C., Baker P. (2008). "Fleeing, sneaking, flooding: A corpus analysis of discursive constructions of refugees and asylum seekers in the UK press, 1996-2005." Journal of English linguistics 36.1: 5-38.
 5. Getek, K., Cunningham, M. (1996). A Sheep in Wolf's Clothing – Language and the Abortion Debate. Princeton Progressive Review.
 6. Graph API. Facebook Platform. (Dostęp 2 kwietnia 2017). Strona platformy: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/overview/
 7. Holstein, J., Gubrium, J. (2008). Handbook of Constructionist Research. Guilford Press.
 8. I Am Pro-Life (Dostęp 2 kwietnia 2017). [Post w serwisie Facebook]. Pobrane z: https://www.facebook.com/search/top/?q=There%20are%20really%20only%20four%20ways%20the%20unborn%20differ%20from%20toddlers.&init=mag_glass&tas=0.3334654532434831&search_first_focus=1492182043994
 9. Kischer, W. A human embryologist answers :"When does life begin". (Dostęp 2 kwietnia 2017). [Materiał wideo].
 10. Fabiszak, M. , Konat, B. (2013), “Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym”, Metodologie językoznawstwa 1:131–142.
 11. Kozak, J., Boryczka, U. (2014). Budowa ukierunkowanych klasyfikatorów z zastosowaniem algorytmu ACDT. Systemy inteligencji obliczeniowej, Chorzów.
 12. Lopez, R. (2012). Perspectives on Abortion: Pro-Choice, Pro-Life, and What Lies in between. European Journal of Social Sciences, 27(4), 511-517.
 13. Mathewes-Green, F. (1996). Pro-life, pro-choice: Can we talk? Christian Century, 113.
 14. NARAL Pro-Choice America (Dostęp 2 kwietnia 2017). [Post w serwisie Facebook]. Pobrane z: https://www.facebook.com/naralprochoiceamerica/posts/10155193760449321
 15. National Pro-Life Alliance (2 kwietnia 2017). [Post w serwisie Facebook]. Pobrane z: https://www.facebook.com/ProLifeAlliance/photos/a.153781571335145.28267.145170355529600/1380658641980759/?type=3&theater
 16. OpenRefine (2011). Google, open source community. (Dostęp 2 kwietnia 2017). Strona oprogramowania: http://openrefine.org/
 17. Rowbotham, S. (1977). A New World for Women: Stella Browne, social feminist. pp. 66–67.